Έναρξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων έτους 2022

Ρόδος : 26/05/2022
Αριθμ. Πρωτ: 2912

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση

από Παρασκευή 27/05/2022 μέχρι και την Τρίτη 31/05/2022 ώρα 23:59.

 1. Οι μετατιθέμενοι στο ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου
 2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής (Βελτίωση θέσης)
 3. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων έληξε η απόσπασή τους στο Εξωτερικό
 4. ΄Οσοι εκπαιδευτικοί είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ (νεοδιόριστοι – προσωρινά τοποθετημένοι)

Οι εκπαιδευτικοί θα καταχωρήσουν οι ίδιοι τις προτιμήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://teachers.minedu.gov.gr ( στην οποία είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης τον Νοέμβριο).

Τα βήματα για την συμπλήρωση των προτιμήσεων είναι τα εξής :

 1. Πηγαίνετε στην περιοχή Αιτήσεις μετάθεσης και ανοίξτε την αντίστοιχη αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης ή τοποθέτησης από μετάθεση.
 2. Πατήστε το κουμπί Διόρθωση.
 3. Συμπληρώστε τις σχολικές μονάδες με τη σειρά προτίμησης που επιθυμείτε (Μπορείτε να επιλέξετε μόνο σχολικές μονάδες της περιοχής Διορισμού σας )
 4. Πατήστε το κουμπί προσωρινή αποθήκευση
 5. Η αίτησή σας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να την τυπώσετε.

Στις προτιμήσεις σας (μέχρι 20), μπορείτε να δηλώσετε:

 • Σχολικές μονάδες που εμφανίζουν οργανικά κενά
 • Σχολικές μονάδες –οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση βελτίωσης-πιθανά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 πρέπει να δηλώσουν οργανικά κενά της ειδικότητάς τους.

Τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα μετά την καταχώρηση των προτιμήσεων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το σύστημα δεν υποστηρίζει βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας που έχουν υποβάλει την αίτηση βελτίωσης /οριστικής τοποθέτησης θα πρέπει να στείλουν συμπληρωματικά δήλωση προτίμησης μόνο ηλεκτρονικά στο gmet@dide.dod.sch.gr

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων , με ευθύνη τους, να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να τηρηθεί η καθορισμένη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων. Επισημαίνουμε ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις προτίμησης δεν θα γίνουν δεκτές.

Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα μοριοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο gmet@dide.dod.sch.gr μέχρι και την Κυριακή 29/05/202 και ώρα 23:59.

Ο Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. Δωδεκανήσου

Παπαδομαρκάκης Ιωάννης

Συνημμένα αρχεία:

 1. Το παρόν 2912/26-05-2022 έγγραφο
 2. Πίνακας οργανικών κενών μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών
 3. Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών