ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σας ανακοινώνουμε τα οργανικά κενά για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών
που είναι υπεράριθμοι, των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση για βελτίωση, των
εκπαιδευτικών που είναι σε διάθεση-προσωρινή τοποθέτηση αλλά και αυτών που
ήρθαν με μετάθεση.

Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διαδικασία για την υποβολή των
δηλώσεων τοποθέτησης.

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης