Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης του Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Σύρου-Ερμούπολης κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου Κ.Ε.ΠΕ.Α. Σύρου-Ερμούπολης

1.Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Νοτίου Αιγαίου

2.Υπόδειγμα πιστοπ. υπηρεσιακών μεταβολών_ΚΕΠΕΑ

3.Υπεύθυνη Δήλωση N1599