«Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

111 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους
ως Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη
διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ