Δημοσίευση πινάκων αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι Πίνακες Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Δωδεκανήσου.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ’ όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να επικοινωνήσουν αποκλειστικά στο Τμήμα Μεταθέσεων στο τηλέφωνο 22413 64831 – 841  ή  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.dod.sch.gr

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά  από Δευτέρα 13-12-2021  έως και  Παρασκευή  18-12-2021 και ώρα 15.00 και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης , Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις αυτές πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ