Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021_2022

Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Υποβολή  ηλεκτρονικης αίτησης από Τρίτη 09112021 έως και Παρασκευή 12112021


Σχετ.: η με αρ. πρωτ. 117781/ΓΔ4/21-09-2021 Υ.Α. (Β ́ 4696)