ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ (12/8/2021)

Δεν απαιτείται να ανανεώσουν την αίτησή τους

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας στον ΕΟΠΠΕΠ

δεν απαιτείται να ανανεώσουν την αίτησή τους παρά μόνο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους.

Μόνο σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τους, (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ. Αριθμ. 78844/Ν1/ΥΑ ΦΕΚ 3369/τ.Β΄/28-07-2021).

https://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1626-ενημερωση-για-τισ-αναγγελιεσ-και-τισ-παλαιεσ-αδειεσ-διδασκαλιασ-σε-φροντιστηρια,-κεντρα-ξενων-γλωσσων-και-κατ’-οικον