↑ Επιστροφή σε ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τίτλος έρευνας: Απόψεις και γνώσεις των κατοίκων των Αραχωβίτικων  για την αντιμετώπιση  και την πρόληψη  των δασικών πυρκαγιών

Η συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί μια από τις δράσεις του έργου «Η φωτιά δεν παίζει, μην παίζεις με το μέλλον  του τόπου σου. Πρόκειται για μια τοπική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και εμπλοκής του κοινού και ειδικών ομάδων πληθυσμού για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Υπομέτρο A.2.5. «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών» με δικαιούχο το WWF Ελλάς.

Copyright: WWF Ελλάς

Το πακέτο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Η φωτιά δεν παίζει, μην παίζεις με το μέλλον του τόπου σου. Τοπική εκστρατείαευαισθητοποίησης και εμπλοκής του κοινού και ειδικών ομάδωνπληθυσμού για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών» πουχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος τουΠράσινου  Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και ΚαινοτόμεςΔράσεις», Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος»,Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Υπομέτρο A.2.5.

«Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία,διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και τηνπρόληψη δασικών πυρκαγιών». Προϋπολογισμός 50.000 ευρώ.

Δικαιούχος: WWF Ελλάς.

 

Οι μαθητές της Τρίτης , Τετάρτης , Πέμπτης και Έκτης τάξης του σχολείου μας, αποφάσισαν μαζί με τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν την  πρόκληση των δασικών πυρκαγιών,  διενεργώντας συστηματική διαδικασία έρευνας της κοινής γνώμης,  σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων και στάσεων όσον αφορά τα αίτια των δασικών πυρκαγιών και  την ευαισθητοποίησή της για τη σημασία της πρόληψης.

Εργαζόμενοι οι μαθητές σε ολιγομελείς ομάδες, με την καθοδήγηση του προσωπικού αλλά και με τη βοήθεια του υπολογιστή, κατάφεραν επιτυχώς, παρά  τη μικρή τους ηλικία, να ακολουθήσουν τα στάδια και τις καθορισμένες ενέργειες της συγκεκριμένης έρευνας και να αισθανθούν «μικροί ερευνητές». Εστίασαν περισσότερο στην πρακτική σημασία των ευρημάτων τους, ώστε να υπάρξουν εφαρμόσιμες λύσεις και να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία.

Σε μια τελευταία προσπάθειά τους, οι μαθητές εκφράζουν με το σώμα τους  ιδέες και συναισθήματα που έχουν σχέση με τις δασικές πυρκαγιές, προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί μας και να στείλουν τα μηνύματά τους, δημιουργώντας ομαδικά γλυπτά με  συνθήκη όπως:

– Οι σπόροι φύτρωσαν…

– Τα δέντρα έγιναν δάσος…

– Το δάσος καίγεται…

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αισθάνθηκαν πως υλοποίησαν το «σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία», έναν πάγιο στόχο της εκπαίδευσης αλλά και του σχολείου μας.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, ευχαριστούν τους μαθητές για την υποστήριξη, καθώς και για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι μαζί και συνέβαλλαν αποτελεσματικά, στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.

H δράση των παιδιών είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Αχαϊας

Αν επιθυμείτε να δείτε την εργασία των παιδιών πατήστε εδώ και για τη στατιστική ανάλυση εδώ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων