Κατηγορία: Ιστορία Στ΄

Κεφ. 20 -Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

[slideboom id=650578&w=425&h=370] 1. Κάνοντας κλικ εδώ,. μπορείτε να ασκηθείτε.στην μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό.  2. Και εδώ μπορείς να ασκηθείς πατώντας το start 3. Κάνοντας κλικ εδώ μπορείς με το + να βλέπεις σε διάφορα κλάσματα την αξία τους . Μπορείς να αλλάξεις τα κλάσματα , αλλάζοντας τον παρονομαστή τους.   1η άσκηση από το in …

Συνέχεια ανάγνωσης

Κεφ. 7 – Οι δάσκαλοι του Γένους

Οι παρουσιάσεις του συνάδελφου Γιάννη Σουδία, είναι τόσο πλήρεις που δε χρειάζεται κάτι άλλο . Μπράβο σου Γιάννη . Εγώ και οι μαθητές μου σ΄ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια και προσφορά σου. [slideboom id=633366&w=425&h=370]  

Κεφ.6 – Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών.

Οι παρουσιάσεις του συνάδελφου Γιάννη Σουδία, είναι τόσο πλήρεις που δε χρειάζεται κάτι άλλο . Μπράβο σου Γιάννη . Εγώ και οι μαθητές μου σ΄ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια και προσφορά σου. [slideboom id=631561&w=425&h=370]

Κεφ. 5 – Η οικονομική ζωή

Οι παρουσιάσεις του συνάδελφου Γιάννη Σουδία, είναι τόσο πλήρεις που δε χρειάζεται κάτι άλλο . Μπράβο σου Γιάννη . Εγώ και οι μαθητές μου σ΄ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια και προσφορά σου. [slideboom id=625783&w=425&h=370]

Κεφ. 4 Οι Κλέφτες και Αρματολοί

[slideboom id=623503&w=425&h=370]

Κεφ. 3 Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

[slideboom id=622027&w=425&h=370]

Η συνθήκες ζωής των υποδούλων

  [slideboom id=620145&w=425&h=370]

Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

[slideboom id=615977&w=425&h=370]

Η Αμερικανική και η Γαλλική επανάσταση.

[slideboom id=613319&w=425&h=370]  Ερωτήσεις και απαντήσεις στο μάθημα.

2. Από τις γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό.

Οι παρουσιάσεις του συνάδελφου Γιάννη Σουδία, είναι τόσο πλήρεις που δε χρειάζεται κάτι άλλο . Μπράβο σου Γιάννη . Εγώ και οι μαθητές μου σ΄ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια και προσφορά σου. [slideboom id=610896&w=425&h=370]

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση