2ο Δημοτικό Χανίων – Δ2 – ΟΙ 12 ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Πέμπτη, Απρίλιος 28th, 2011

Δημιουργία παρουσίασης με ελεύθερο θέμα με χρήση πολυμέσων (κίνηση, ήχος, κείμενο, βίντεο, κλπ).

2ο Δημοτικό Χανίων – Δ2 – Το κρι κρί της Κρήτης

Πέμπτη, Απρίλιος 28th, 2011

Δημιουργία παρουσίασης με ελεύθερο θέμα με χρήση πολυμέσων (κίνηση, ήχος, κείμενο, βίντεο, κλπ).

2ο Δημοτικό Χανίων – E1 – ΤΡIΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ

Πέμπτη, Απρίλιος 28th, 2011

Δημιουργία παρουσίασης με ελεύθερο θέμα με χρήση πολυμέσων (κίνηση, ήχος, κείμενο, βίντεο, κλπ).

2ο Δημοτικό Χανίων – Ε1 – ΑΛΚΗ ΖΕΗ

Πέμπτη, Απρίλιος 28th, 2011

Δημιουργία παρουσίασης με ελεύθερο θέμα με χρήση πολυμέσων (κίνηση, ήχος, κείμενο, βίντεο, κλπ).

2ο Δημοτικό Χανίων – ΣΤ1 – ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ

Πέμπτη, Απρίλιος 28th, 2011

Δημιουργία παρουσίασης με ελεύθερο θέμα με χρήση πολυμέσων (κίνηση, ήχος, κείμενο, βίντεο, κλπ).

2ο Δημοτικό Χανίων – Δ1 – ΠΟΛΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ

Πέμπτη, Απρίλιος 28th, 2011

Δημιουργία παρουσίασης με ελεύθερο θέμα με χρήση πολυμέσων (κίνηση, ήχος, κείμενο, βίντεο, κλπ).

2ο Δημοτικό Χανίων – ΣΤ 2 – Πληροφορική

Πέμπτη, Απρίλιος 28th, 2011

Δημιουργία παρουσίασης με ελεύθερο θέμα με χρήση πολυμέσων (κίνηση, ήχος, κείμενο, βίντεο, κλπ).

2ο Δημοτικό Χανίων – Α1 – Αντιστοιχία έτοιμων εικόνων clip art με γράμματα της αλφαβήτου

Τετάρτη, Απρίλιος 27th, 2011

Πληκτρολόγηση γραμμάτων, κινήσεις και εξοικείωση με το ποντίκι, σμίκρυνση-μεγέθυνση έτοιμων εικόνων clip art

2ο Δημοτικό Χανίων – Β1 – Μονάδες εισόδου

Τετάρτη, Απρίλιος 27th, 2011

Πληκτρολόγηση απλού κειμένου και απλές μορφοποιήσεις (έντονη-πλάγια γραφή, υπογράμμιση, εισαγωγή έτοιμων εικόνων clip art, εισαγωγή κειμένου με word art) για τις πέντε βασικές μονάδες εισόδου του υπολογιστή

2ο Δημοτικό Χανίων – Β2 – Μονάδες εισόδου

Τετάρτη, Απρίλιος 27th, 2011

Πληκτρολόγηση απλού κειμένου και απλές μορφοποιήσεις (έντονη-πλάγια γραφή, υπογράμμιση, εισαγωγή έτοιμων εικόνων clip art, εισαγωγή κειμένου με word art) για τις τρεις βασικές μονάδες εξόδου του υπολογιστή