Οδηγίες ανάρτησης των έργων στο διαδικτυακό ιστότοπο

Για το ανέβασμα του έργου στο διαδικτυακό τόπο είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία:

 1. η ομάδα υλοποίησης συμπληρώνει το συνοδευτικό αρχείου του έργου
 2. δημιουργείται φάκελος με το όνομα του έργο_σχολείο, που θα περιλαμβάνει:
  • το συνοδευτικό αρχείου του έργου
  • το έργου (εκτελέσιμη μορφή)
 3. δημιουργείται συμπιεσμένη μορφή του φακέλου με όνομα έργο_σχολείο
 4. το συμπιεσμένο αρχείο ανεβαίνει στο group του ΠΣΔ: https://blogs.sch.gr/groups/diagwnismoschanreth/
  • για την ανάρτηση της εργασίας στο group θα χρειαστεί λογαριασμός ΠΣΔ (μπορεί να γίνει  με τα στοιχεία του υπεύθυνου καθηγητή ή του σχολείου)
 5. μετά το ανέβασμα του φακέλου, τα έργα θα ταξινομηθούν  στο ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/diagwnismoschanreth/
  • σύμφωνα με τα στοιχεία του συνοδευτικού αρχείου, από την ομάδα εργασίας του διαγωνισμού.

Σημείωση:

 • Έργα μεγάλου όγκου δεδομένων, μπορούν να ανεβαίνουν στον δικτυακό τόπο του σχολείου τους και να στέλνετε η αντίστοιχη σύνδεση.
 • Έργα που συνοδεύονται από κατασκευή μπορούν να παρουσιάζονται μέσα από σχετική παρουσίαση.

Αφήστε μια απάντηση