Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας με έδρα τον Βόλο. Ιδρύθηκε το 1984. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργούν 6 σχολές με 18 τμήματα που εδρεύουν στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φοιτούν περίπου 14.000 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.500 μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες.

Αφήστε μια απάντηση