Feed
Άρθρα
Σχόλια

Συχνά υψηλόβαθμα στελέχη της κρατικής διοίκησης και των επιχειρήσεων αναφέρονται στην Ατζέντα 2030 και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τι δηλώνουν λοιπόν αυτοί οι άγνωστοι στο ευρύ κοινό όροι;

Είναι γενικά αποδεκτό  ότι  ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε όλες τις αναπτυγμένες κοινωνίες που στηρίζεται στους παραδοσιακούς τρόπους σκέψης και δράσης βλάπτει αρχικά το περιβάλλον, ακολούθως την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Η παγκόσμια οικονομική κρίση με τις διάφορες μορφές της, η τεράστια ανομοιογένεια στην παραγωγή και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μεταξύ του «πολιτισμένου βορρά» και του «αναπτυσσόμενου» νότου, η άνιση κατανομή του πλούτου, η συσσωρευμένη οργή των αδικημένων, αλλά και οι φωνές των επιστημόνων ενισχυμένες από την εμβέλεια παγκόσμιων οργανώσεων που μιλούν για τον επικείμενο θάνατο του κόσμου εξαιτίας της αδιαφορίας μας  προβλημάτισαν διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι πίεσαν για τη λήψη μέτρων.

Στα πλαίσια αυτά και με τη συνεργασία ΜΚΟ και Κρατών Μελών  ο  ΟΗΕ,  τον Αύγουστο του 2015 με την εκπνοή του πλάνου  Στόχοι Ανάπτυξης για τη Χιλιετία, αποφάσισε ως το 2030 να έχουν επιτευχθεί  17  γενικοί Στόχοι  Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs ) και 169 ειδικότεροι (targets) που αφορούν όλο τον πλανήτη:  μέσα σε αυτή τη νέα πολιτική, περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα  πρέπει να οδηγηθούμε σε διαφορετικές συμπεριφορές και αντιλήψεις λιγότερο σπάταλες και περισσότερο βιώσιμες.  Ο κόσμος μας χρειάζεται αναδιάρθρωση, αν θέλουμε να έχει μέλλον! 

Γι αυτό οι κυβερνήσεις των 193  χωρών συνυπέγραψαν την εφαρμογή των συγκεκριμένων σχεδίων δράσης για την αλλαγή και οφείλουν να εναρμονίσουν την πολιτική τους  με τους Στόχους.  Αρωγούς στο έργο τους πρέπει να έχουν τον επιχειρηματικό κόσμο, τις τοπικές και διεθνείς οργανώσεις αλλά και εμάς τους απλούς πολίτες που με μικρές –αλλά ουσιαστικές πράξεις- μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία του γήινου  και του κοινωνικού ιστού!

 Βέβαια, η βιωσιμότητα δεν είναι µια συγκεκριμένη παγιωμένη ιδέα, αλλά µια εξελικτική πορεία βελτίωσης της διαχείρισης των φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων µέσα από καλύτερη κατανόηση και γνώση. Προϋποθέτει μακροπρόθεσμες πολιτιστικές αλλαγές και  καινοτομίες σε όρους ιδεών, τεχνολογίας, δράσεων… Όπως είναι φυσικό, ουσιαστικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις καλείται  να διαδραματίσει το σχολείο, ώστε να πλάσει συνειδητοποιημένους πολίτες  με σεβασμό στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης , εφευρετικούς και αποφασισμένους για δράση…

                                                            

Ποιοι είναι λοιπόν οι 17 Στόχοι;

 1. Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
 2. Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία
 3. Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες
 4. Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση
 5. Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών
 6. Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους
 7. Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους
 8. Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους
 9. Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία
 10. Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών
 11. Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς
 12. Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής
 13. Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της
 14. Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη
 15. Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας
 16. Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα
 17. Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

 

           

Για περισσότερες πληροφορίες, ή και δράσεις,  μπορείτε να επισκεφθείτε:

         http://www.unric.org/sdgs-in-greek

Οι Στόχοι όπως διατυπώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ

Άρθρο της  Άσπας Μουσουλίδη  στον ιστότοπο Power-Politics

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στον Ανθώνα, έναν  ακόμη ιστότοπο γεννημένο από την αγάπη για τα φιλολογικά μαθήματα, την εκπαίδευση γενικότερα και τον πολιτισμό! 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων