Κοινωνία της Πληροφορίας και Εκπαίδευση

Γενικά

       Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία της Εκπαίδευσης, καλούμαστε να προετοιμάσουμε μια γενιά που θα ζήσει και θα εργαστεί σε κοινωνικό, εργασιακό, τεχνολογικό,ίσως και γεωπολιτικό περιβάλλον πολύ διαφορετικό από αυτό στο οποίο ζει την εποχή που εκπαιδεύεται. Αυτή είναι η ουσία της πρόκλησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας όσο αφορά την εκπαίδευση.

Αφήστε μια απάντηση