ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Νέα από το χώρο της εκπαίδευσης, της κοινωνιολογίας, της τέχνης και άλλα ενδιαφέροντα…

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ άρθρο από την σελίδα http://www.infokids.gr/

Νοέ 201627

Επανάληψη στο συλλαβισμό – Για τα «δευτεράκια» του Σεπτεμβρίου

Είναι εύκολο να χωρίσουμε μια λέξη σε συλλαβές προφορικά. Για να συλλαβίσουμε, όμως, μια λέξη στο τετράδιό μας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάποιους κανόνες:

  1. • Ένα φωνήεν μόνο του μπορεί να είναι μία συλλαβή. Ένα σύμφωνο όμως μόνο του δεν μπορεί να είναι συλλαβή. Πάει πάντα με το επόμενο φωνήεν.
  2. • Αν συναντήσουμε δύο σύμφωνα, τα βάζουμε μαζί, αν αρχίζει από αυτά λέξη ελληνική. Αλλιώς, τα χωρίζουμε.
  3. • Αν συναντήσουμε τρία σύμφωνα, τα βάζουμε μαζί, αν αρχίζει λέξη ελληνική από τα δύο πρώτα. Αλλιώς, τα χωρίζουμε ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο.
  4. • Δε χωρίζονται τα δίψηφα φωνήεντα (αι, ει, οι, ου, υι), οι συνδυασμοί (αυ, ευ), οι δίφθογγοι (άη, άι, όη, όι), οι καταχρηστικοί δίφθογγοι (ια, εια, ιο, ειο, οιο κτλ.). Οι συλλαβές έχουν ονόματα. Η τελευταία συλλαβή ονομάζεται λήγουσα, η προτε- λευταία ονομάζεται παραλήγουσα και η τρίτη από το τέλος ονομάζεται προπαραλή- γουσα.

Αν μια λέξη τονίζεται:
• στη λήγουσα, ονομάζεται οξύτονη.
• στην παραλήγουσα, ονομάζεται παροξύτονη.
• στην προπαραλήγουσα, ονομάζεται προπαροξύτονη.
Παραδείγματα
α-ό-ρα-τος
κα-ρά-βι
λά-σπη
άγ-γε-λος
πέ-στρο-φα
έκ-φρα-ση
σφαί-ρα
ρεύ-μα
βόη-θα
σά-λιο
Ασκήσεις εμπέδωσης:
Ο Παναγιώτης έγραψε το σημείωμα που υπάρχει παρακάτω σε μια στενή λωρίδα χαρτιού. Γι’ αυτό ανα- γκάστηκε να κόψει πολλές λέξεις. Έκανε όμως πολλά λάθη στον χωρισμό των λέξεων. Τον βοηθώ να τα διορθώσει, σημειώνοντας τις λέξεις με τον σωστό χωρισμό των συλλαβών στη διπλανή λωρίδα χαρτιού.
Μαμά, α- αύ-ριο ύριο που θα πάε- ι ο πα- ππούς γι- α ψώνι- α να πά- ρει ένα κουτί άδει- ο από τον μπακάλη, λεπτό σύ- ρμα για τη μάν- τρα και ένα κο- μμάτι άσπ- ρο χαρτί περιτυλί- γματος. ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _
Οι συλλαβές μπερδεύτηκαν! Κάποιος ανακάτεψε τις συλλαβές. Ενώνω αυτές που ταιριάζουν και φτιάχνω λέξεις. Μετά τις γράφω .
γλά- φέρ- να στρα λιά σπρώ- μοί- νω φτέρ- χνει ναύ- μη- πολ- ρα της λά

Αφήστε μια απάντησηTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων