Ενσωμάτωση ομιλίας από το ted

Φεβρουάριος 18, 2014

Από την σελίδα της ομιλίας που σας ενδιαφέρει στο www.ted.com πατήστε τον σύνδεσμο <>Emded και από το αναδυόμενο παράθυρο αντιγράψτε το κομμάτι κειμένου που αφορά το <b>»WordPress»</b>.  Στην συνέχεια επικολλήστε το μέσα στο άρθρο σας στο σημείο που θέλετε να ενσωματώσετε την ομιλία. Μην ξεχάσετε να ορίζετε και τους υπότιτλους στα Ελληνικά (αν αυτοί είναι διαθέσιμοι).