Ενσωμάτωση από το scratch.mit.edu

Δεκέμβριος 22, 2014

Με αφορμή μήνυμα ενός εκπαιδευτικού  προσθέσαμε την δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης από το http://scratch.mit.edu Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να ενσωματώσετε ένα έργο από το http://scratch.mit.edu με ένα από τους παρακάτω τρόπους. Απλή αντιγραφή και επικόλληση μόνο του url του project π.χ. http://scratch.mit.edu/projects/33416586/?fromexplore=true στο άρθρο σας. Μετά την αποθήκευση, στην προβολή του άρθρου θα εμφανιστεί ενσωματωμένο το project […]