Προσθέστε ένα forum συζήτησης στο Ιστολόγιο σας!!!

Φεβρουάριος 15, 2011

Μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα forum συζήτησης στο Ιστολόγιο σας. Σε αυτά μπορούν να γράφουν όλα τα μέλη του ΠΣΔ. Η διαδικασία δημιουργίας και προβολής ενός forum έχει ως εξής: Μεταβείτε από το περιβάλλον διαχείρισης στην επιλογή Συζητήσεις του κάθετου μενού. Πατήστε στον σύνδεσμο (Νέα) που υπάρχει δίπλα από το ‘Διαχείριση Χώρων Συζητήσεων’ […]