Ενεργοποιήστε τα στατιστικά του ιστολογίου σας

Σεπτέμβριος 24, 2014

Μπορείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία στατιστικών που προσφέρει το ΠΣΔ https://analytics.sch.gr/. Μέσω αυτής μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στατιστικά του ιστολογίου σας. Για να ενεργοποιήσετε τα στατιστικά για το ιστολόγιο σας κάντε τα εξής βήματα: Μεταβείτε στο https://analytics.sch.gr/ και συνδεθείτε με τα στοιχεία διαχειριστή του ιστολογίου. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί και στο πεδίο «Page […]