Ιστολόγια και παιδιά. Λίγα λόγια για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου

Μάιος 9, 2008

Αντιγράφοντας από το Ιστολόγιο https://blogs.sch.gr/internet-safety/  Η μεσολάβηση του υπολογιστή στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για το λόγο αυτό οι οικογένειες και τα σχολεία θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά ώστε: Να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να μην αποκαλύπτουν λεπτομέρειες τις προσωπικής […]