Ενσωμάτωση video, audio από το teachertube.com

Με αφορμή το αίτημα μέλους του ΠΣΔ, κάναμε πιο εύκολη  την ενσωμάτωση video και audio από το teachertube.com.

Για να ενσωματώσετε ένα video ή audio από το http://www.teachertube.com/σε κάποιο άρθρο σας η διαδικασία είναι απλή:

  1. Στην σελίδα του http://www.teachertube.com που σας ενδιαφέρει αντιγράφετε το url της.
  2. Μεταβείτε στην δημιουργία/επεξεργασία άρθρου και επικολλήστε το.

Έτοιμοι!!! Μετά την αποθήκευση του άρθρου κατά την προβολή του θα εμφανίζεται μέσα σε αυτό ενσωματωμένο το video ή το audio.

 

Φυσικά, ισχύει ακόμη και ο  τρόπος ενσωμάτωσης μέσω του κουμπιού  της γραμμής εργαλείων συγγραφής άρθρου, που περιγράφεται στο https://blogs.sch.gr/developers/archives/52 και ισχύει για άλλους δημοφιλείς παρόχους video.