Ενημέρωση στοιχείων μαθητών ΣΤ τάξης

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 03 04 134036

Εν όψει της ολοκλήρωσης της φοίτησης των παιδιών στη ΣΤ τάξη και της εγγραφής τους  στο Γυμνάσιο, επικαιροποιούμε τα ατομικά τους στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool και στο Μητρώο Μαθητών.

Τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν είναι: Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατέρα, Όνομα μητέρας,  Ημερομηνία γέννησης, Ιθαγένεια.

Α. Για τα παιδιά με ελληνική ιθαγένεια: Αν έχει προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία των παιδιών, μετά την εγγραφή τους στο σχολείο μας (ή και σε οποιαδήποτε άλλη σχολική μονάδα της χώρας, για τα παιδιά που έχουν έρθει στο σχολείο μας με μετεγγραφή), παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερώσουν για την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι και ακολούθως να ενημερώσουν και το σχολείο για τα στοιχεία αυτά, προκειμένου να αντλήσουμε τα νέα στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα και να συμπληρωθεί σωστά η καρτέλα κάθε μαθητή.

Β. Για τα παιδιά άλλης ιθαγένειας: Για τους αλλοδαπούς μαθητές, αν έχει συμβεί οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία αυτά (π.χ. βάπτιση και απόδοση χριστιανικού ονόματος, αλλαγές στη μετάφραση στα ελληνικά των ονομάτων τους, κτήση ελληνικής ιθαγένειας κ.λπ.) παρακαλούμε προσκομίστε τα σχετικά έγγραφα, ώστε να γίνει η διόρθωση των στοιχείων.

Παρακαλούμε  η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως τις 22 Μαρτίου, ώστε έγκαιρα να προχωρήσουμε στις όποιες διορθώσεις στοιχείων χρειάζεται. Είναι ευνόητο πως αν δεν έχει υπάρξει καμιά αλλαγή στα στοιχεία των μαθητών, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.