Εργασίες αποκατάστασης της βόρειας πλευράς του κτιρίου

Mic IMG 20221026 080740Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης της βόρειας πλευράς του κτιρίου. Σε πρώτο στάδιο γίνεται καθαίρεση των επιχρισμάτων που είναι σαθρά και έχουν αρχίσει να αποκολλώνται, καθώς και αποκατάσταση των φθορών στα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Ακολούθως, όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των επιφανειών, θα γίνει η θερμοπρόσοψη της πλευράς αυτής.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.