Αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών και σχολικής κοινότητας

EDYΜε απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, συστήθηκε Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τα εξής μέλη: α) τον  Διευθυντή του σχολείου, β) την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης γ) την κοινωνικό λειτουργό, δ) τον ψυχολόγο και ε) τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης.

Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, αν η συνεδρίαση αφορά το σχεδιασμό εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο. Οι ενέργειες και εισηγήσεις της Ε.Δ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Ε.Δ.Υ. αντιμετωπίζεται υπό το πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων και του επαγγελματικού και υπηρεσιακού απορρήτου.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) του σχολείου μας, τοποθετήθηκαν για την τρέχουσα σχολική χρονιά ο ψυχολόγος κ. Νίκος Σίδερης και η κοινωνική λειτουργός κ. Μαρία Σαμαρά, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για συνεργασία με τους γονείς και τους μαθητές. Η συνεργασία των μελών της ΕΔΥ (ψυχολόγος & κοινωνική λειτουργός) με τους γονείς θα γίνεται τις Τετάρτες (με έναρξη από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου), κατόπιν συνεννόησης, προκειμένου να κανονιστεί συνάντηση σε συγκεκριμένη ώρα. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2223025315 (γραφείο Διευθυντή) για να κλείσετε συνάντηση.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.