Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η πρόσληψη 43 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων μερικής απασχόλησης 3 ωρών για το διδακτιικό έτος 2022-2023.

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι 10 ημέρες από την ανάρτηση της προκήρυξης.  Την ανακοίνωση και τα σχετικά δικαιολογητικά μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.