Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα την κλιματική αλλαγή

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου οι μαθητές των Ε & ΣΤ τάξεων παρακολούθησαν μέσω τηλεδιάσκεψης την παρουσίαση του καθηγητή πανεπιστημίου κ. Νάστου Παναγιώτη με θέμα την Κλιματική Αλλαγή και την Κλιματική Μεταβλητότητα (η Κλιματική Αλλαγή ορίζεται ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την Κλιματική Μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια).

Ενημερωθήκαμε πως πάντα υπήρχε κλιματική μεταβλητότητα, όπως αναφέρει κι ο Αριστοτέλης, καθώς οι ίδιοι τόποι στη Γη δεν είναι πάντα ούτε ξηροί ούτε υγροί, αλλά μεταβάλλονται μέσα στους αιώνες. Όμως, ενώ αυτές οι μεταβολές συνέβαιναν σε μεγάλες χρονικές περιόδους, σε πολλές χιλιάδες χρόνια, τώρα πλέον μιλάμε για κάτι άλλο, εφόσον οι αλλαγές στο κλίμα μιας περιοχής εμφανίζονται σε διάστημα 80-100 ετών.

Ο εικοστός αιώνας χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβολή του κλίματος, όπως αυτή φαίνεται κυρίως στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και στην εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων (κυκλώνες, καταιγίδες, μεγάλες περίοδοι ξηρασίας κ.λπ.). Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι ορατά σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης κι ο άνθρωπος πλέον νιώθει αδύναμος να αμυνθεί σε αυτό το ξέσπασμα της φύσης, για το οποίο ευθύνονται οι αλόγιστες δραστηριότητές του και η υπέρμετρη εκμετάλλευση όλων των φυσικών πόρων.

Ολοκληρώσαμε την τηλεδιάσκεψη με 2 πιθανά σενάρια:

Στo πρώτο σενάριο, ο πλανήτης έχει τη δυνατότητα να σωθεί και οι αλλαγές που θα βιώσουμε θα ‘ναι οι λιγότερο επώδυνες. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την άμεση ενεργοποίηση πολιτών και πολιτικών με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δράση. Το δεύτερο σενάριο μας οδηγεί δυστυχώς στην καταστροφή. Ας αναλογιστούμε ότι το περιβάλλον δε μας ανήκει, το έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές και από εμάς εξαρτάται πόσο ανθρώπινες θα’ ναι οι συνθήκες διαβίωσής τους.

Το β΄ μέρος των ενημερωτικών συναντήσεων για το κλίμα θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου με την παρουσίαση  του  Δρ. Εμμανουλούδη Δημήτρη.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.