Ανακοίνωση για την επαναλειτουργία του σχολείου

Επαναλειτουργία  σχολείου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Το σχολείο ξεκινά τη δια ζώσης λειτουργία του αύριο, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, με όλες τις ρυθμίσεις και τα μέτρα αποτροπής διασποράς του κορονωϊού που ίσχυαν μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου που σταμάτησε η δια ζώσης λειτουργία.

Ιδιαίτερη σημασία οφείλουμε να δείξουμε στα ακόλουθα:

Καταλληλότητα μάσκας: Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί σημαντικός αριθμός παιδιών να φέρουν μάσκες ακατάλληλες για το πρόσωπό τους, δηλαδή πολύ μεγάλες ή με χαλαρά λάστιχα, οι οποίες κατ’ ουσίαν δεν προσφέρουν καμιά προστασία ούτε στα ίδια τα παιδιά ούτε στους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη διασπορά και εισπνοή σταγονιδίων.

Παρακαλούμε, λοιπόν, επιλέξτε για τα παιδιά σας μάσκες κατάλληλου μεγέθους και διδάξτε τους την ορθή και ασφαλή χρήση τους, προασπίζοντας τη δική τους υγεία αλλά και των άλλων γύρω τους.

 

Αποφυγή συγχρωτισμού κατά την προσέλευση και αποχώρηση: Από τη μέχρι τώρα εικόνα, η προσέλευση των μαθητών γίνεται με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παρατηρείται συγχρωτισμός αυτών ή των γονέων τους. Ωστόσο, κατά την αποχώρηση έχουν εντοπιστεί φαινόμενα συγχρωτισμού των γονέων έξωθεν των θυρών της αυλής. Προς περιορισμό αυτών, από την Τρίτη 12 Ιανουαρίου η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Κάτω (κεντρική) πόρτα αυλής: Τάξεις/τμήματα: Α, Γ, Δ2, Ε

Πάνω πόρτα αυλής: Τάξεις/τμήματα: Β, Δ1, ΣΤ

  • Στην περίπτωση αδελφών που αποχωρούν συνοδεία των γονέων τους, το μεγάλο παιδί θα αποχωρεί από την πόρτα που αποχωρεί και το μικρότερο αδελφάκι, όπου και θα τα περιμένει ο γονέας τους.
  • Σε περίπτωση αδελφών που αποχωρούν μόνα τους, θα αποχωρούν από την πόρτα που αποχωρεί το μεγαλύτερο παιδί.
  • Τα παιδιά της Α’ τάξης θα αποχωρούν 5’ λεπτά νωρίτερα από τις υπόλοιπες τάξεις, ήτοι θα ολοκληρώνουν το μάθημα στις 13.10 καθημερινά.

Ο σχεδιασμός αυτός θα αξιολογηθεί κατά τις υπόλοιπες ημέρες της τρέχουσας εβδομάδας και εάν κριθεί αναγκαίο θα τροποποιηθεί με ανακατεύθυνση των μαθητών στις δύο εξόδους.

Στην περίπτωση ωστόσο που θα παρατηρηθούν φαινόμενα συγχρωτισμού γονέων, θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε διαφοροποιημένη ώρα αποχώρησης κατά τάξη/τμήμα, κάτι που θα δυσχεράνει σημαντικά τη συνολική λειτουργία του σχολείου.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε βοηθήστε μας να διευθετήσουμε με ασφάλεια την αποχώρηση των παιδιών.

Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να προσεγγίσουν τα παιδιά για παροχή εξατομικευμένης βοήθειας, έλεγχο ασκήσεων, υποδείξεις κ.λπ. Όλες οι οδηγίες για τον περιορισμό διασποράς του ιού  συντείνουν στο συμπέρασμα πως η τήρηση των αποστάσεων είναι το καλύτερο μέτρο πρόληψης, σε συνδυασμό με τη χρήση της μάσκας και τα βασικά μέτρα υγιεινής όπως το πλύσιμο/απολύμανση των χεριών κ.λπ.

Καθώς, λοιπόν, η χρήση μάσκας  από μόνη της δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για την τήρηση φυσικών αποστάσεων, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας φροντίζουν ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται η φυσική εγγύτητα προς τους μαθητές εντός της αίθουσας.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται τεχνικές όπως η αυτοδιόθρωση εργασιών από τα ίδια τα παιδιά, η διόρθωση από τον πίνακα, η προφορική εκτέλεση εργασιών και λοιπές άλλες διευθετήσεις, προκειμένου να περιοριστεί κατά το δυνατόν η εγγύτητα εκπαιδευτικών και παιδιών.

Οι τεχνικές αυτές όμως συνεπάγονται υψηλότερο βαθμό απροσδιοριστίας, παραλείψεων και, ενδεχομένως, λαθών στις εργασίες των μαθητών, που μπορούν να διαφύγουν από τον έλεγχο των εκπαιδευτικών  που γίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Θεωρούμε όμως πως με γνώμονα την προάσπιση της υγείας όλων μας, οι περιορισμοί αυτοί είναι αποδεκτοί και ζητάμε και τη δική σας συμβολή και κατανόηση στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία του σχολείου κατά τη δύσκολη φάση που διανύουμε.

Βεβαιώσεις κυκλοφορίας μαθητών: Οι βεβαιώσεις κυκλοφορίας που είχαν δοθεί στους μαθητές πριν το κλείσιμο των σχολείων είναι ακόμη σε ισχύ. Αν, ωστόσο, τις έχετε χάσει, οι μαθητές να ζητήσουν από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων να τους δώσουν νέα βεβαίωση.