Ενημέρωση γονέων ΣΤ τάξης

Στα email των γονέων της ΣΤ τάξης έχει αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα για τη διευθέτηση ορισμένων εκκρεμοτήτων που αφορούν στη διαδικασία εγγραφής των μαθητών στην Α Γυμνασίου. Παρακαλούμε ελέγξτε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.