ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί κ. Αθηναίου Μαρία και ο κ. Πάττας Δημήτρης αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στο δίκτυο. Ως εκ τούτου τα σημερινά τους μαθήματα (08-12-2020) δεν θα πραγματοποιούν. Ενδεχομένως να μπορέσει να γίνει το μάθημα της κ. Αθηναίου με το τμήμα ΣΤ2. Παρακαλούνται οι μαθητές του ΣΤ2 στον καθορισμένο χρόνο να προσπαθήσουν να μπουν στην ψηφιακή τάξη της εκπαιδευτικού, καθώς προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης.