Προβλήματα με email γονέων

Επειδή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ορισμένες από τις διευθύνσεις γονέων που έχουμε δεν είναι εφικτή, παρακαλούμε όποιοι δεν έχουν λάβει τη σημερινή ενημέρωση για την αλλαγή του προγράμματος, να στείλουν από τον λογαριασμό τους ένα μήνυμα στον λογαριασμό του σχολείου, αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος: Επώνυμο, Όνομα μαθητή και τμήμα, προκειμένου να επικαιροποιήσουμε τα email  τους.

Παρακαλούμε μην παίρνετε τηλέφωνο στο σχολείο για να μας δώσετε τηλεφωνικά το email σας. Στις περισσότερες φορές αυτό καταλήγει σε λανθασμένο email.