Επιλογή σημαιοφόρων

Ενημέρωση προς τους γονείς των μαθητών/μαθητριών της ΣΤ τάξης

Σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η επιλογή σημαιοφόρων,  παραστατών και υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως κάθε χρόνο. Ωστόσο, και με βάση την με αρ. πρωτ. 67269/13-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στη μη πραγματοποίηση των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, απορρέει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν προετοιμασίες επιλογής μαθητών/τριών για τη συγκρότηση των τμημάτων παρέλασης. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων με τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών σε εορταστικές εκδηλώσεις (Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων κ.α.), θα πραγματοποιηθεί, τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του COVID – 19.

Με βάση την έως τώρα πληροφόρησή μας από το δήμο Κύμης-Αλιβερίου, δεν έχουν προγραμματιστεί εορταστικές εκδηλώσεις του δήμου μας για την εθνική επέτειο. Σε κάθε περίπτωση όμως η ενδεχόμενη συμμετοχή του τμήματος της σημαίας σε αυτές θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς των μαθητών και της σύμφωνης γνώμης αυτών.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, στο χώρο του σχολείου και έχει ως ακολούθως:

α) Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, διενεργείται κλήρωση.

β) Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι σημαιοφόροι.

γ) Με τον τρόπο που περιγράφεται στην περίπτ. α΄, επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

δ) Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται ανά τμήμα για τα ως άνω χρονικά διαστήματα αντίστοιχα. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιλογή ή κλήρωση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,  πραγματοποιείται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας ή το νόμιμο αναπληρωτή του παρουσία του  συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.