Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2020-21. Μεταξύ των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται είναι: Η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος και των κυλικείων των σχολείων καθώς και υποδείξεις για μέτρα γενικής προστασίας.

Αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα συγκεκριμενοποιηθούν για τις ανάγκες του σχολείου μας και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.

Συνημμένο: ΚΥΑ για τη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων