Αντισεισμικός έλεγχος κτιρίων

Σήμερα, Πέμπτη 3-9-2020, στο πλαίσιο του ελέγχου σεισμικής τρωτότητας των κτιρίων των σχολείων, προσήλθε  κλιμάκιο ειδικών το οποίο προέβη σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο του κτιρίου. Στους ειδικούς δόθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την κατασκευή του κτιρίου (οικοδομική άδεια, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) και τους επισημάνθηκαν τα σημεία όπου υπάρχουν εμφανείς φθορές στην τοιχοποιία και στα στοιχεία του φέροντος οργανισμού.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.