Κατανομή τμημάτων και διδακτικών αντικειμένων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθέσεις τμημάτων προηγούμενων ετών και κατόπιν σχετικής πρότασης του Διευθυντή του σχολείου, αποφάσισε την κατανομή των τάξεων/τμημάτων καθώς και των διδακτικών αντικειμένων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Για να δείτε την κατανομή, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ιστολογίου.