Λειτουργία του σχολείου έως την έναρξη των μαθημάτων – εξυπηρέτηση πολιτών

Από 1 Σεπτεμβρίου 2020 το σχολείο, ως δημόσια υπηρεσία, τελεί σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Παρακαλούνται λοιπόν όσοι επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να εξυπηρετηθούν από το σχολείο να ενεργήσουν ως εξής:

  • Αιτήματα ή ερωτήματα, τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω τηλεπικοινωνιακού τρόπου εξυπηρέτησης (τηλεφωνικά) ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), να διατυπώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο και θα απαντώνται ομοίως.
  • Αν απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη στο σχολείο, και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, να προτιμηθεί ο προγραμματισμός σχετικού ραντεβού.
  • Εφόσον οι πολίτες προσέρχονται αυτοπροσώπως στο σχολείο χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού, θα γίνεται προσπάθεια να εξυπηρετηθούν, υπό την προϋπόθεση πως οι υπηρεσιακές ή άλλες συνθήκες το επιτρέπουν και με δεδομένο πως κατά την περίοδο προετοιμασίας έναρξης των μαθημάτων υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας για τη Διεύθυνση του σχολείου.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούνται οι εξυπηρετούμενοι πολίτες για την λήψη εκείνων των απαραίτητων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία αλλά και η προσωπική υγεία των υπαλλήλων και των ίδιων των πολιτών. Ειδικότερα απαιτείται:

  • η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ πολιτών και προσωπικού του σχολείου στους χώρους αναμονής και εξυπηρέτησης
  • η χρήση μη ιατρικής μάσκας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2223022491

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  2dimalive@sch.gr

Το ενημερωτικό σε μορφή αρχείου pdf

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.