Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας:

Όνομα διαχειριστή: Δέσποινα Δουκέρη

Διεύθυνση :Νηπιαγωγείο Πηγής Ρεθύμνου

Τηλέφωνο,φάξ: 28310-7410

e-mail: mail@nippigis.reth.sch.gr