Αρχική » Άρθρα με ετικέτα 'κοινωνική ένταξη'

Αρχείο ετικέτας κοινωνική ένταξη

Ιστορικό

Σαν σήμερα

18/7/1922: Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, κηρύσσεται η αυτονομία της Μικράς Ασίας, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συμφωνίας ανακωχής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Μάθηση μέσω της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης (t-learning)

Στη δημοσίευση με τίτλο «Μάθηση μέσω της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης (t-learning) για κοινωνική ένταξη» (http://www.elearningpapers.eu/ index.php?page=home&vol=12) των Chiara Sancin, Project Manager Senior, DIDA Valentina Castello, Innovation Department Head, DIDA, Vittorio DellAiuto, BEACON Project Coordinator, DIDA, Daniela Di Genova, BEACON Fellow, DIDA, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τις εφαρμογές μάθησης μέσω της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης (tlearning). Πιο συγκεκριμένα, αφορά σε θέματα ψηφιακού διαχωρισμού και κοινωνικής ένταξης καθώς και στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στοιχεία της t-learning. Η δημοσίευση περιλαμβάνει επίσης τα βασικά συμπεράσματα που απορρέουν από το σχέδιο Beacon, που χρηματοδοτείται από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το BEACON (Brazilian European Consortium for DTT Services) είναι ένα τριετές καινοτόμο ερευνητικό σχέδιο για την Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση με τρεις βασικούς στόχους:

  • Την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των προτύπων της Ευρωπαϊκής (DVB) και της Βραζιλιάνικης (SBTVD) Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
  • Την μελέτη μιας μεθοδολογίας για εξ αποστάσεως μάθηση μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης
  • Την παροχή υπηρεσιών t-learning σχετιζόμενων με την κοινωνική ένταξη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Ως t-learning θεωρούμε τη μάθηση δια μέσου της διαδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης IDTV (Interactive Digital Television), η οποία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμη στις χώρες που έχουν χαμηλό βαθμό πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο όρος t-learning μπορεί να συνδεθεί με την απόδοση του διαδραστικού υλικού, του περιεχομένου και των υπηρεσιών επιμόρφωσης με τη χρήση ενός ψηφιακού αποκωδικοποιητή. Τα στοιχεία χρηστικότητας της t-learning και η δυνατότητα διάχυσής τους σε ευρύτερη κλίμακα από ότι η e-learning ανοίγουν νέα σενάρια διδασκαλίας που απευθύνονται σε μεγαλύτερο αριθμό πιθανών χρηστών, σε ότι αφορά την τυπική και μη τυπική επιμόρφωση / κατάρτιση. Η πραγματική ανάπτυξη του συστήματος t-learning και των εφαρμογών του, βασίζεται στην ενοποίηση των δυνατοτήτων και των λειτουργιών που προσφέρουν τόσο η Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση όσο και η e-learning, ιδίως σε ότι αφορά την αυξανόμενη διάδραση, με την εμφάνιση ευκαιριών για περισσότερο εμπλεκόμενες εικονικές κοινότητες και κοινότητες μάθησης.

Η ψηφιακή επίγεια τηλεόραση (DTT: Digital Terrestrial Television) είναι μια εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας που συγκρινόμενη με την αναλογική, προσφέρει μεγαλύτερο αριθμό καναλιών, καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου μέσω συμβατικής κεραίας ή δορυφορικού πιάτου ή καλωδιακής σύνδεσης. Η  DTT αποτελεί μια πολυκάναλη εκπομπή δεδομένων που επηρεάζει όχι μόνο την τεχνολογία αλλά και το ίδιο το περιεχόμενο. Η DTT είναι μια ευκαιρία αφενός για τους καταναλωτές (καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και προγράμματα) και αφετέρου για τους προμηθευτές και τις μονάδες παραγωγής (κέρδη από την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας και αγοράς).

Η t-learning χρησιμοποιεί διαδραστικό επιμορφωτικό υλικό  και εργαλεία χρησιμοποιώντας έναν ψηφιακό αποκωδικοποιητή που ονομάζεται STB:SET TOP BOX. To STB έχει περιορισμένο κόστος, απλή διεπαφή (interface), δεν απαιτεί σύνθετες λειτουργίες (άνοιγμα, επιλογή καναλιών). Τα σημαντικά κριτήρια για τον σχεδιασμό ενός γενικευμένου κέντρου που προσφέρει DTT υπηρεσίες ανφέρονται  σε αρχιτεκτονική που υποστηρίζει:

  • μεγάλο αριθμό χρηστών (της τάξεως των 1000000)
  • μεγάλο αριθμό επαφών αλληλεπίδρασης (της τάξεως των 10000)
  • δυνατότητα να αναπτυχθούν μηχανισμοί ασφαλείας διατήρησης της πληροφορίας που ανταλλάσσεται.

Το πλήθος των ανθρώπων που θα έχουν πρόσβαση στο t-learning υπολογίζεται μεγαλύτερο συγκριτικά με αυτούς που ακολουθούν e-learning. Με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας βασιζόμενων στην τεχνολογία της Επίγειας Ψηφιακής Μετάδοσης Βίντεο (DVB-T) μας δίνεται η δυνατότητα να απευθυνθούμε σε μεγάλο αριθμό τελικών χρηστών. Ο κύριος στόχος είναι η προσφορά υπηρεσιών μάθησης σε χρήστες οι οποίοι – είτε για οικονομικούς είτε για πολιτιστικούς λόγους – δεν διαθέτουν Η/Υ ούτε σύνδεση στο Διαδίκτυο, είναι όμως κάτοχοι τηλεόρασης και να τους δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σε πολλούς τομείς, ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσα στην αγορά εργασίας. Οι νέες πλατφόρμες μετάδοσης ψηφιακού περιεχομένου θα συμβάλλει στη μελλοντική πολυμορφία των μέσων σε πολλές χώρες και θα αυξήσει τις πιθανότητες των πολιτών για πρόσβαση σε μαθησιακές δραστηριότητες όπως και σε κυβερνητικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση