Αρχείο κατηγορίας EduTubePlus

Αρχείο

Το ‘Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο’

photodentro

Το ‘Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο’ (http://photodentro.edu.gr/video/) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο» με σκοπό να φιλοξενήσει συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο και αποτελεί ένα τα αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού της ομάδας «Φωτόδεντρο». Η πρώτη συλλογή του ‘Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο’ περιλαμβάνει 680 μικρής διάρκειας βίντεο της Εκπαιδευτικής Ραδιο-Τηλεόρασης του ΥΠΑΙΘΠΑ, όπως αυτά επιλέχθηκαν και τμηματοποιήθηκαν από ταινίες της Εκπαιδευτικής Ραδιο-Τηλεόρασης και μετασχολιάστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «EduTubePlus – A European curriculum related video library and hybrid e-services for the pedagogical exploitation of video in class (www.edutubeplus.info)». Το ‘Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο’ πρόκειται να συνδεθεί στον Πανελλήνιο Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Φωτόδεντρο (National Aggregator). Το ‘Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο’ περιλαμβάνει βίντεο:

  •  μικρής διάρκειας (έως 10 λεπτά),
  • που εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς στόχους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (curriculum related),
  • είναι κατάλληλα για αξιοποίηση μέσα στη σχολική τάξη (in-class use),
  • μπορούν να ενταχθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης (core-concept).

Όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο του Αποθετηρίου ταξινομούνται με βάση τη θεματική τους περιοχή (Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, Βιολογία, Αστρονομία, Ειδική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γλώσσα και Λογοτεχνία, Τεχνολογία). Επιπλέον τα εκπαιδευτικά βίντεο του Αποθετηρίου ταξινομούνται με βάση τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ακολουθώντας την Ταξινομία Παιδαγωγικής Αξιοποίησης που αναπτύχθηκε στο ευρωπαϊκό έργο EduTubePlus. Η αναζήτηση των εκπαιδευτικών βίντεο και η πλοήγηση στη συλλογή μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε βάσει της θεματικής τους περιοχής είτε βάσει των δραστηριοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Η συλλογή του ‘Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο’ θα παρουσιαστεί στην ημερίδα «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Πηγές και Σχολική Καινοτομία» την Πέμπτη 20 Ιουνίου στα εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή.

Με τη σφραγίδα της «Καλής Ψηφιακής Πρακτικής» της δράσης Μάθηση 2.0 plus

Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0 στα Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Δίκτυα διακρίθηκε με τη σφραγίδα καλής ψηφιακής πρακτικής της δράσης Μάθηση 2.0 plus (http://mathisi20.gr/). Στη δράση Μάθηση 2.0 plus διακρίθηκαν 20 έργα με τη σφραγίδα καλής ψηφιακής πρακτικής μεταξύ 91 υποψηφιοτήτων.

Η δράση Μάθηση 2.0 plus φιλοδοξεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η δικτύωση νέων και ενηλίκων, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, καθώς και οι καλές πρακτικές και καινοτομικές πρωτοβουλίες των νέων στη σχέση τους με το διαδίκτυο μπορούν να ενισχύουν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

Η δράση Μάθηση 2.0 plus υλοποιείται από Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ ) του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ  του Πανεπιστημίου Αθηνών , με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Εθνική Υπηρεσία  και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς  στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ‘ Νέα Γενιά σε Δράση ’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0: το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης 2010-2011

Η νέα γενιά των τεχνολογιών/εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού Web 2.0,  βασίζεται στη συνεχώς αυξανόμενη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να επικοινωνούν, να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στην ψηφιακή εποχή, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη σύνδεση του σχολείου με τον μαθητή δημιουργό, ερευνητή, πολίτη του κόσμου και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οπτικο-ακουστικής παιδείας, δίνει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να συνεργαστεί και να δημιουργήσει περιεχόμενο αξιοποιώντας τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά βίντεο και τεκμηριωμένο περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή.

Το άρθρο «Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0: το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης» παρουσιάζεται στο Έκτο Διεθνές Συνέδριο   για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης» που θα γίνει στο Λουτράκι (Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Λουτρακίου)  από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2011. Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ελληνικό Δίκτυο της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και το Διεθνές Περιοδικό: OPEN EDUCATION «The Journal for Open & Distance Education & Educational Development».

Το πλήρες άρθρο είναι ελεύθερα προσβάσιμο στα πρακτικά του συνεδρίου στη διεύθυνση http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2011/paper/view/66.

Το άρθρο αρχικά εστιάζει στην εφαρμογή των ιδεών του Web 2.0 στην εκπαίδευση και τις αλλαγές που φέρνει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τις κοινότητες πρακτικής και τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Ένα νέο εκπαιδευτικό παράδειγμα αναδύεται με αξίες τη συνεργασία, τον διάλογο, τη συμμετοχή, το μοίρασμα και την ανοικτότητα, με αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις και επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα. Στη συνέχεια το άρθρο παρουσιάζει τον σταδιακό μετασχηματισμό της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης σε μια multimedia πλατφόρμα, όπου υποστηρίζεται η συνεργατική μάθηση και η δημιουργικότητα. Αναφέρονται οι στόχοι, τα έργα και η σύνδεση της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 2.0 με την εκπαιδευτική κοινότητα. Το άρθρο ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη του σκεπτικού των έργων που υλοποιήθηκαν στην νέα πλατφόρμα icreate της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 2.0, τα αρχικά αποτελέσματα από τα έργα – μελέτες περίπτωσης καθώς και τα συμπεράσματα από το πείραμα της ψηφιακής μετάβασης της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης τον πρώτο χρόνο (2010-2011).

Καινοτομία στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Πάτρας

Καινοτομία στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Πάτρας

Η διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων Πάτρας, Αγγελική  Νικολοπούλου και η εκπαιδευτικός Λογοθεραπεύτρια Αθανασία Κυριακοπούλου, μας μιλάνε για το έργο με το οποίο συμμετείχε το σχολείο τους στο διαγωνισμό Αριστεία και Καινοτομία.

Στο διαγωνισμό «Αριστεία και Καινοτομία: ο Εκπαιδευτικός πρωταγωνιστής της εκπαίδευσης» συμμετείχαν συνολικά 860 εκπαιδευτικοί (20 διαφορετικών ειδικοτήτων), με 547 έργα (365 ατομικά και 182 ομαδικά).  Από αυτά διακρίθηκαν 100 έργα με άξονες την καινοτομία τους, τη συμβολή του στη βελτίωση της διδακτικής πράξης, την τεκμηρίωση της παιδαγωγικής αξίας τους, τη συμβολή του στη συνολική λειτουργία της σχολικής τάξης και της σχολικής μονάδας, τις σχολικές δραστηριότητες που ανέπτυξαν, ή τη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Δείτε τα βίντεο από τη συμμετοχή των μαθητών του Σχολείου στο έθιμο της Περπερούνας και σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σχετικά με τη Μεσογειακή διατροφή.

Μάθημα Αγωγή Υγείας – Μεσογειακή διατροφή from ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ on Vimeo.

Περπερούνα from ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ on Vimeo.

Πιλοτική εφαρμογή EduTubePlus στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Πάτρας

Εντυπώσεις από την υπηρεσία EduTubePlus

Γράφει η Αγγελική  Νικολοπούλου, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων Πάτρας

Στην υπηρεσία EduTubePlus ενταχθήκαμε από αρχές Οκτωβρίου 2010.

Οι μαθητές μας ενθουσιάστηκαν με τη συμμετοχή τους. Οι κωφοί λόγω της ακουστικής απώλειας προσλαμβάνουν τις πληροφορίες κυρίως μέσω της οπτικής οδού. Έτσι η συλλογή των video της υπηρεσίας διευκόλυνε τη διδασκαλία μας και κράτησε το ενδιαφέρον των μαθητών μας αμείωτο.

Αρχικά χρησιμοποιήσαμε τα video της υπηρεσίας και στη συνέχεια προτείναμε στους μαθητές μας να δημιουργήσουμε τα δικά μας video. Na γίνουν   οι ίδιοι μικροί κινηματογραφιστές και σκηνοθέτες. Πρώτα δουλέψαμε τις δραστηριότητες μέσα στις τάξεις ως γλώσσα. Στη συνέχεια οι μαθητές της Δ΄ τάξης έγραψαν το σενάριο για το «μούστο» και την «περπερούνα». Σε διαφορετικούς χρόνους το καθένα. Τα γυρίσματα των δραστηριοτήτων τα έκαναν οι ίδιοι. Στο τέλος μαζί με τους μαθητές κάναμε το μοντάζ. Η διαδικασία του μοντάζ τους άρεσε πιο πολύ απ΄όλα. Φυσικά η χαρά τους είναι μεγάλη που βλέπουν τα δύο video να έχουν ανεβεί και γνωρίζουν ότι τα μοιράζονται με εκατοντάδες μαθητές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η επόμενη ημέρα ήταν σίγουρα διαφορετική. Οι μαθητές έδειχναν πιο ενδιαφέρον για το μάθημα. Τώρα ψάχνουν μόνοι τους να βρουν video υπηρεσίας, το οποίο να τους ενδιαφέρει και σχεδιάζουν το επόμενο γύρισμα.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο για όλους εκπαιδευτικούς και μαθητές η υπηρεσία να συνεχίσει το έργο το οποίο ξεκίνησε. Θα ήταν ένα διαρκές κίνητρο για τους μαθητές μας να αγωνίζονται για την κατάκτηση της γνώσης και της βελτίωσης του εαυτού τους. Αλλά και για εμάς πολύτιμο εργαλείο.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλη την ομάδα του έργου και ιδιαίτερα την κ. Παπαδημητρίου που ακόμα και σήμερα μας στηρίζει με τις γνώσεις της….

Η   Προϊσταμένη

Αγγελική Νικολοπούλου

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων