Αρχική » Συνεργασίες » ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Αρχείο κατηγορίας ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Αρχείο

SAME WORLD EDU KIT

SAME WORLD EDU KIT

Περιεχόμενα, Δραστηριότητες για την τάξη και Ψηφιακές Πηγές για Εκπαιδευτικούς

Το εκπαιδευτικό υλικό  SAME WORLD EDU KIT παρέχει στους διδάσκοντες αλλά και στους επιμορφωτές, απλά και κατανοητά εργαλεία με στόχο

 • να διευκολύνουν την ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων στα αναλυτικά προγράμματα,
 • να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σχετικά με την παγκόσμια περιβαλλοντική ταυτότητα, ενθαρρύνοντάς τους να εφαρμόσουν τη θεωρία στην πράξη, και τέλος
 • να προσεγγίσουν περιβαλλοντικά θέματα με τους μαθητές με επιστημονικό και ελκυστικό  τρόπο.

Το EDU KIT περιλαμβάνει 12 εκπαιδευτικές ενότητες, με σχολικές δραστηριότητες που περιγράφονται βήμα-βήμα για χρήση μέσα στην τάξη και συμβολή από ειδικούς στις θεματικές των εργασιών.  Το EDU KIT είναι ελεύθερα διαθέσιμο για online πλοήγηση και λήψη (download).

edu-kit-tb

Μάθετε περισσότερα για την Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και την Περιβαλλοντική Μετανάστευση και προωθήστε την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη!

http://www.sameworld.eu/discover-the-project/educational-platform

http://edu-kit.sameworld.eu/mod/page/view.php?id=162&type=dt

Το EDU KIT αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου SAME WORLD, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid και υλοποιείται από 13 ευρωπαϊκούς φορείς σε 10 χώρες. Για την Ελλάδα, στο έργο συμμετέχει το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και υποστηρίζεται από το ΥΠΠΕΘ.

S.A.M.E. WORLD: Αειφορία – Ευαισθητοποίηση – Κινητοποίηση – Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση

Same 2

S.A.M.E. WORLD

SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT

Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον

στην Παγκόσμια Εκπαίδευση

Το έργο S.A.M.E. WORLD στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε τρία θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική Μετανάστευση, μέσα από καινοτόμες τεχνολογικές και βιωματικές προσεγγίσεις.

Το έργο S.A.M.E. WORLD στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε τρία θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική Μετανάστευση, μέσα από καινοτόμες τεχνολογικές και βιωματικές προσεγγίσεις.

Οι μη βιώσιμοι τρόποι διαβίωσης αποτελούν βασική αιτία της κλιματικής αλλαγής, που συχνά οδηγεί σε περιβαλλοντική μετανάστευση, έναν τύπο μετανάστευσης που επηρέασε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων κατά την τελευταία δεκαετία.  Από την άλλη πλευρά, η περιβαλλοντική αδικία, η σχέση μεταξύ Παγκόσμιου Βορρά και Παγκόσμιου Νότου, ο περιβαλλοντικός ρατσισμός και οι περιβαλλοντικές μεταναστεύσεις στις οποίες οδηγεί η κλιματική αλλαγή, συχνά δεν περιλαμβάνονται στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ενασχόληση με τα θέματα αυτά επιτρέπει την κατανόηση της σημασίας τους και την ενθάρρυνση πιο συνειδητοποιημένων και υπεύθυνων καθημερινών συνηθειών.

Το έργο SAME World εισάγει στη σχολική εκπαίδευση την έννοια της Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης, δηλαδή της ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και στοχεύει στην κριτική κατανόηση και την ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε ζητήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές μεταναστεύσεις.

Κατά τη διάρκεια του έργου οργανώνονται τρία διεθνή σεμινάρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που προωθούν την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών, επιστημόνων, μαθητών, φορέων εκπαίδευσης, τοπικών αρχών, περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.ά. Στόχος είναι η διαμόρφωση προτάσεων για την ένταξη των θεμάτων αυτών στα σχολικά προγράμματα των ευρωπαϊκών χωρών.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται ένα εκπαιδευτικό πακέτο με σενάρια και επιμορφωτικό υλικό στη βασική θεματολογία του έργου. Προβλέπονται επίσης δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: Εκπαιδευτικά εργαστήρια, εξωτερικές δράσεις με μαθητές και οικογένειες, ένα διαδικτυακό παιχνίδι ρόλων, μία θεατρική παράσταση για την Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και τη διατροφή, που θα παρουσιαστεί σε σχολεία και στην EXPO 2015.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο κατά της Περιβαλλοντικής Αδικίας με αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, μέσω του οποίου θα αναδεικνύονται θέματα άνισης κατανομής των περιβαλλοντικών κινδύνων. Τέλος, θα διενεργηθεί ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα ευρωπαϊκά σχολικά προγράμματα σπουδών.

Το έργο υλοποιείται από δεκατρείς (13) ευρωπαϊκούς φορείς σε δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποστήριξη δώδεκα ακόμη φορέων από τον Παγκόσμιο Βορρά και Νότο και συντονίζεται από τον φορέα CIES Onlus (ΙΤ).  Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EuropeAid και έχει διάρκεια 3 χρόνια (1/2015 – 1/2018). Κατά το έτος 2015 υποστηρίζει ενεργά τους στόχους και την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης (EYD2015).

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» είναι ο εθνικός συντονιστής του έργου SAME World για την Ελλάδα.  Έχει αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου κατά της Περιβαλλοντικής Αδικίας, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συμμετέχει, επίσης:

 • στην Επιστημονική Επιτροπή του έργου
 • στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • στην οργάνωση και διενέργεια επιμορφωτικού σεμιναρίου μεικτού μοντέλου για εκπαιδευτικούς σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • στην οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μαθητές σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • στις ανταλλαγές εμπειριών, σε διεθνή σεμινάρια και σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης
 • στις εκδηλώσεις του έργου στην EXPO 2015
 • στη συλλογή καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολεία του Παγκόσμιου Νότου
 • στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το ζήτημα της Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης

Συντονιστής: C.I.E.S. Onlus, IT

Συνεργάτες: APS-Associação de Professores de Sintra (PT), arche noVa (DE), Artemissziò Foundation (HU), BGRF-Bulgarian Gender Research Foundation (BG), CEPS-Associacio per a la Creacio d’ Estudis i Projectes Socials (ES), CeVI-Centro di Volontariato Internazionale (IT), CTI-Computer Technology Institute & Press «Diophantus» (GR), Consorzio FOR.COM. (IT), Humanitas-Society for Human Rights and Supportive Action (SI), Istituto Oikos Onlus (IT), Peipsi Center for Transboundary Cooperation (ET), Slovak Centre for Communication and Development (SK).

Website: http://www.sameworld.eu/

 

 

“Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας!” – βράβευση των ελληνικών διακρίσεων

Σας προσκαλούμε στην τελετή βράβευσης των ελληνικών συμμετοχών που διακρίθηκαν στο Μαθητικό Διαγωνισμό Βίντεο 2012-13  ENERGY BITS, “Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας!”   

ebits_event_1

 

ebits_event_2

Το ‘Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο’

photodentro

Το ‘Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο’ (http://photodentro.edu.gr/video/) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο» με σκοπό να φιλοξενήσει συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο και αποτελεί ένα τα αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού της ομάδας «Φωτόδεντρο». Η πρώτη συλλογή του ‘Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο’ περιλαμβάνει 680 μικρής διάρκειας βίντεο της Εκπαιδευτικής Ραδιο-Τηλεόρασης του ΥΠΑΙΘΠΑ, όπως αυτά επιλέχθηκαν και τμηματοποιήθηκαν από ταινίες της Εκπαιδευτικής Ραδιο-Τηλεόρασης και μετασχολιάστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «EduTubePlus – A European curriculum related video library and hybrid e-services for the pedagogical exploitation of video in class (www.edutubeplus.info)». Το ‘Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο’ πρόκειται να συνδεθεί στον Πανελλήνιο Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Φωτόδεντρο (National Aggregator). Το ‘Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο’ περιλαμβάνει βίντεο:

 •  μικρής διάρκειας (έως 10 λεπτά),
 • που εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς στόχους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (curriculum related),
 • είναι κατάλληλα για αξιοποίηση μέσα στη σχολική τάξη (in-class use),
 • μπορούν να ενταχθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης (core-concept).

Όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο του Αποθετηρίου ταξινομούνται με βάση τη θεματική τους περιοχή (Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, Βιολογία, Αστρονομία, Ειδική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γλώσσα και Λογοτεχνία, Τεχνολογία). Επιπλέον τα εκπαιδευτικά βίντεο του Αποθετηρίου ταξινομούνται με βάση τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ακολουθώντας την Ταξινομία Παιδαγωγικής Αξιοποίησης που αναπτύχθηκε στο ευρωπαϊκό έργο EduTubePlus. Η αναζήτηση των εκπαιδευτικών βίντεο και η πλοήγηση στη συλλογή μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε βάσει της θεματικής τους περιοχής είτε βάσει των δραστηριοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Η συλλογή του ‘Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο’ θα παρουσιαστεί στην ημερίδα «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Πηγές και Σχολική Καινοτομία» την Πέμπτη 20 Ιουνίου στα εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή.

Αριστεία και Energybits στο Πρόγραμμα 29- 30/3

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων