Αρχική » Εκπαιδευτικά θέματα

Αρχείο κατηγορίας Εκπαιδευτικά θέματα

Ιστορικό

Πρόσκληση σχολικών μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος»

Στα Μέσα screen

Οι Συντονιστικοί φορείς του Εθνικού Θεματικού Δικτύου σχολείων «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος», δηλαδή η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Τμήμα Συμβούλων Εκπαίδευσης), το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), προσκαλούν σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία, δημοτικά) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια), γενικής και ειδικής αγωγής, της Ελλάδας και της Ομογένειας, ώστε να συμμετάσχουν στο Δίκτυο κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του (2023-24). Το δίκτυο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα;

Το Φθινόπωρο του 2023 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2024.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ελλάδας και Ομογένειας) που έχουν την πρόθεση να υλοποιήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις του δικτύου και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό του υλικό σε ένα τουλάχιστον τμήμα του σχολείου.

Μέχρι πότε πρέπει να δηλώσει το σχολείο μου συμμετοχή;

H ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί ως τις 20 Οκτωβρίου 2023.

https://forms.gle/L2WKvi7D5taT7U4m7

Είναι σίγουρο ότι εφόσον ένα σχολείο υποβάλει αίτηση συμμετοχής θα επιλεγεί;

Όχι, γιατί ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από αυτές που μπορεί να δεχτεί το Δίκτυο. Το σχολικό έτος 2023-24 θα γίνουν δεκτές στο Δίκτυο έως 180 νέες σχολικές μονάδες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων (στο 3ο έτος λειτουργίας μπορούν να συμμετάσχουν -εφόσον το επιθυμούν- όλα τα σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή το 1ο & 2ο έτος υλοποίησης και εκπλήρωσαν τις τυπικές υποχρεώσεις της συμμετοχής τους[1]). Η τελική λίστα συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη (εκτός από τη σειρά προτεραιότητας) τα ακόλουθα κριτήρια: α) εκπροσώπηση όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια / δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και όλων των τύπων σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία / δημοτικά / γυμνάσια /  λύκεια), β) γεωγραφική διασπορά, γ) συμμετοχή ειδικών σχολικών μονάδων και πρότυπων πειραματικών σχολικών μονάδων και δ) συμμετοχή σχολείων της Ομογένειας.

Προβλέπεται επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών;

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Δικτύου, θα υλοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα είναι μικτή: δια ζώσης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε περιοχές που τοπικές συνεργασίες θα εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες) και εξ αποστάσεως (μέσω πλατφόρμας επιμόρφωσης). Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα αφορά και τους τρεις πυλώνες του Δικτύου: τηλεόραση, διαδίκτυο και κινηματογράφος. Για τις λεπτομέρειες αυτών των επιμορφώσεων (ημερομηνίες, πρόγραμμα κλπ) οι συμμετέχοντες/σες θα ενημερωθούν έγκαιρα.

Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς του Δικτύου;

θα χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό (που έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ):

-του ΕΚΟΜΕ

-του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

-της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

…Και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ΜΜΕ

Επίσης, στην ιστοσελίδα του δικτύου υπάρχει εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό και επιμορφωτικό υλικό (βίντεο, πολυμεσικές παρουσιάσεις κλπ) από τις δράσεις του δικτύου.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής;

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πάρουν στο τέλος βεβαίωση συμμετοχής στο δίκτυο αλλά και στις επιμορφωτικές δράσεις.

Τι υποχρεώσεις έχουν όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Να συμμετέχουν στις επιμορφώσεις (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) του Δικτύου.

Να πραγματοποιήσουν στις τάξεις τους δραστηριότητες του Δικτύου.

Να συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης του Δικτύου και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου πιθανό παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

– 20 Σεπτεμβρίου-20 Οκτωβρίου 2023:                    υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

– Νοέμβριος 2023 – Απρίλιος 2024:                           πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων

– Δεκέμβριος 2023-Μάιος 2024:                                 δράσεις του δικτύου στα σχολεία

– Ιούνιος 2024:                                                             υποβολή απολογισμών, αξιολόγηση του δικτύου

 [1] Υποβολή απολογισμών, υποβολή βεβαιώσεων αρχικής συμμετοχής, συμμετοχή στις επιμορφώσεις κλπ.Λήψη αρχείου

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Σχολείων «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος»

Οι αυξημένες site logo 200x100ανάγκες για ψηφιακό εγγραμματισμό του συνόλου των μελών της σχολικής κοινότητας έκαναν επιτακτική τη δημιουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου σχολείων για την Παιδεία στα Μέσα, και ειδικότερα στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο και στον κινηματογράφο.

Σκοπός του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Σχολείων «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος» είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων και προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Την αναγκαιότητα του Δικτύου αναδεικνύει το μεγάλο ποσοστό οπτικοακουστικού αναλφαβητισμού που παρουσιάζουν οι μαθητές που αποφοιτούν, εξαιτίας της απουσίας της οπτικοακουστικής αγωγής από τα Αναλυτικά προγράμματα και το Ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων όλων των βαθμίδων, παρά τις έρευνες που παρουσιάζουν τις επιδράσεις που έχουν τα Μέσα στις στάσεις και στις συμπεριφορές των μικρών χρηστών, καθώς και τη σχέση που αναπτύσσουν οι νεαροί χρήστες με αυτά.

Με τις δράσεις του Δικτύου επιδιώκεται:

 • οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την επιρροή των Μέσων (τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος)
 • οι μαθητές να αποκτήσουν εργαλεία για την αποκρυπτογράφηση της εικόνας (τηλεοπτικής, διαδικτυακής, κινηματογραφικής) και τον εντοπισμό των κρυφών μηνυμάτων της να ενισχυθεί η ενεργητική και θετική χρήση των Μέσων Επικοινωνίας (τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος)
 • οι μαθητές να διαμορφώσουν κριτήρια για την επιλογή οπτικοακουστικών προϊόντων
 • οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα και να προσεγγίσουν έννοιες όπως ο «εθισμός» στα Μέσα Επικοινωνίας
 • οι μαθητές να κατανοήσουν την ιδιαίτερη «γλώσσα» κάθε Μέσου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
 • να γίνει κατανοητός ο ρόλος των ΜΜΕ στη σύγχρονη και πολύπλοκη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα

Οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου ως προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς είναι:

 • να διαμορφωθεί ένα παιδαγωγικό πλαίσιο καλλιέργειας δεξιοτήτων οπτικοακουστικού αλφαβητισμού,
 • να εμπλακούν οι γονείς στις εκπαιδευτικές δράσεις που θα προγραμματιστούν,
 • να πληροφορηθούν γονείς και μαθητές τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα,

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον ή μέσω Διαδικτύου θα διαχέονται οριζόντια στο ωρολόγιο πρόγραμμα εμπλέκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα και θα βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης. Επίσης οι δράσεις θα καλύπτουν και τις τρεις πτυχές της εκπαιδευτικής διάστασης των Μέσων Επικοινωνίας: προβολή και αξιοποίηση, κριτική χρήση, δημιουργία από τους ίδιους τους μαθητές.

Οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου ως προς τους μαθητές είναι:

 • η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών μέσα από δημιουργικές
 • δραστηριότητες
 • η συνεργατική μάθηση
 • η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών

Περισσότερες πληροφορίες για τη φιλοσοφία, τους ανθρώπους, τις δράσεις, αλλά και εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό για το Δίκτυο μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ

12ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους – Βραβεία σχολικού έτους 2021-22

12os cinema diavases

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η ΕΡΤ ΑΕ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση), το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας) και η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο –Σπίτι της Κύπρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα του 12ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους “Σινεμά… διάβασες;”

Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής: «Όπου φύγει φύΓη» – 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Βραβείο τεκμηρίωσης: «Οι επιλογές» – FOX IN THE PINE, ιδιωτικό νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Βραβείο animation (ισοτίμως):

 • «Η συνταγή του αύριο» – 1ο Νηπιαγωγείο Προσοτσάνης, 5ο Νηπιαγωγείο Δράμας, Νηπιαγωγείο Παρακοίλων Λέσβου
 • «Προστάτευσε τη θάλασσα και εσύ!!!» – 5ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
 • «Το τελευταίο δέντρο της πόλης» – 3ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1ο Βραβείο μυθοπλασίας: «Φτου Ξελευτερία»- 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

2ο Βραβείο μυθοπλασίας (ισοτίμως):

 • «ΚΖ Κορόνα Ζορό» – 1ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου Σερρών
 • «Τι κρύβεται κάτω από τη μάσκα;» – 7ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

1ο  Βραβείο τεκμηρίωσης: «ΡΙΖΑ | ROOT» – 2ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

2ο  Βραβείο τεκμηρίωσης: «Ορλωφικά» – 2ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας

1ο Βραβείο animation«THE CANDLES» – Δημοτικό Σχολείο Νοσοκομείου Παίδων “Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”

2ο Βραβείο animation«Ώρα της Γης» – 2ο  Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο Βραβείο μυθοπλασίας: «FLASHLIGHT»- Γυμνάσιο Νέας Σελεύκειας Θεσπρωτίας

2ο Βραβείο μυθοπλασίας: «Το Βαλς της Επιστροφής»- Μουσικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με ΛυκειακέςΤάξεις

3ο Βραβείο μυθοπλασίας: «Μπορείς κι εσύ» – 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης “Θεόδωρος Κάστανος”

Βραβείο τεκμηρίωσης (ισοτίμως):

 • «Ευανθία Καΐρη: Η “Μούσα” του 1821» – Γυμνάσιο Στυλίδας Φθιώτιδας
 • «Λαξεύματα στον βράχο» – 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου Λήμνου

Βραβείο animation:  «Let me be different» – Ιδιωτικό Γυμνάσιο Λύκειο Ώθηση Αττικής

ΛΥΚΕΙΑ

1ο Βραβείο μυθοπλασίας: «The Sheeple» – 7ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης Αττικής

2ο Βραβείο μυθοπλασίας: «Μια δυνατή φιλία»   – Μουσικό Σχολείο Βέροιας

3ο Βραβείο μυθοπλασίας: «+αίσθημα» – Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Θεσσαλονίκης

Βραβείο τεκμηρίωσης: «38.000 σφαίρες» – Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης

ΚΥΠΡΟΥ

1o Βραβείο τεκμηρίωσης: «Φόρος τιμής» – Λύκειο Ιδαλίου Λευκωσίας

2o Βραβείο τεκμηρίωσης: «Χωρίς χαμόγελο» – Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Μαλούντα

3o Βραβείο τεκμηρίωσης: «1922-2022: 100 χρόνια Μικρασιάτες πρόσφυγες» – ΤΕΣΕΚ Πάφου

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Βραβείο τεκμηρίωσης:  «We are all Frido» – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Bielefeld NordrheinWestfalen, Γερμανία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1ο Βραβείο: «Ήτανε όμορφο θαρρώ…» – Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Σερρών

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Βραβείο τεκμηρίωσης (ισοτίμως):

 • «Η πλημμύρα» – 6ο ΓΕΛ Αθήνας
 • «Το νυφικό της Αργυρώς Τρεις αναγνώσεις» – Γυμνάσιο Αγλαντζιάς Λευκωσίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΤ

Τιμητικός έπαινος (ισοτίμως)

 • 15ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης
 • Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Τρικάλων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:  «Με τα μάτια της ψυχής», Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς Λάρνακας

Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ισοτίμως:

 • «Στιγμές αλήστου μνήμης», 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης
 • «Ένα γράμμα αγάπης», Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ Βάρης Αττικής (Γυμνάσιο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1o Βραβείο, Ισοτίμως:

 • BIG BANG SCHOOL, Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΩΝ ΡΟΔΟΥ
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1o Βραβείο, Ισοτίμως:

 • 4ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
 • ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΛΥΚΕΙΟ) ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΦΙΣΕΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1ο Βραβείο, ισοτίμως:

 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης
 • 15ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης
 • Νηπιαγωγεία Παστίδας Ρόδου, 1ο Προσοτσάνης, 1ο Λητής, 31ο Θεσσαλονίκης, 10ο Νεάπολης Θεσσαλονίκης, 14ο Πτολεμαΐδας, 1ο Ρεθύμνου, Πιπεριάς Πέλλας
 • «Ευαγγελισμός», Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λευκωσίας

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1ο Βραβείο:  1ο ΕΚ Γιαννιτσών

2ο Βραβείο, ισοτίμως:

 • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών
 • Λύκειο Κορώνειας
 • «Ώθηση», Ιδιωτικό Λύκειο Αττικής
 • 4ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης

Κριτήρια αξιολόγησης:

-καλλιτεχνικό αποτέλεσμα

-τεχνικά χαρακτηριστικά (ποιότητα ήχου και εικόνας)

-φιλοσοφία και βασικά μηνύματα των δημιουργών

-ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία δημιουργίας

-αξιοποίηση των κινηματογραφικών εργαλείων, της κινηματογραφικής γλώσσας

-πρωτοτυπία

-επιμέρους θέματα (σενάριο, μουσική επένδυση, φωτογραφία, σκηνοθεσία, υποκριτική δεινότητα των μαθητών “ηθοποιών”)

-τήρηση των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στη Βουλή Τηλεόραση: Έναρξη νέου προγράμματος 2021-22

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ξεκίνησε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων

Ξεκίνησε το Σάββατο 2 Οκτωβρίου η τηλεοπτική ζώνη της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Στη ζώνη αυτή παρουσιάζονται μαθητικές δημιουργίες που πραγματοποιήθηκαν και διακρίθηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης με διαφορετική θεματική σε κάθε εκπομπή.

Οι θεματικές των εκπομπών ακολουθούν τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες του Υπουργείου πχ. δεξιότητες του 21ου αιώνα, πολιτισμός, αθλητισμός, εκπαίδευση για την αειφορία, αγωγή υγείας, σεβασμός στη διαφορετικότητα, ειδική αγωγή, σχολικός εκφοβισμός, θέματα ισότητας των φύλων.

Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 10-11π.μ.

Ενημερωθείτε για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα από τον δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης: http://www.edutv.gr/index.php/programma

Οι μαθητικές δημιουργίες προέρχονται από τους πιο κάτω αναφερόμενους διαγωνισμούς του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία και φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 • Σαράντα χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
 • Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους Cinema Διάβασες;
 • Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες
 • Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και
  μέλλον
 • Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου»
 • Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας «Οδική Ασφάλεια Παντού και Πάντα!»
 • Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας «Οδική Ασφάλεια: Κοινή Ευθύνη»
 • Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «Το σχολείο μας: Το σχολείο που ζήσαμε – Το σχολείο που ονειρευόμαστε» και «Ένα σχολείο διηγείται»
 • «School-Lab» Επικοινωνία της Επιστήμης
 • Λέμε όχι στον σχολικό εκφοβισμό
 • Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους «No Smoking Story»
 • Φεστιβάλ μαθητικών ταινιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου Cine-μάθεια
 • Κάν’ το ν΄ ακουστεί 2021:«Από το Εγώ στο Εμείς»
 • Δίκτυο «Κινηματογραφική Εκπαίδευση» της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσ/νίκης
 • Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Σχολικός ψηφιακός διαγωνισμός «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»

Το British Council και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας διοργανώνουν τον Ψηφιακό Διαγωνισμό «Λέμε ΌΧΙ στο Σχολικό και Διαδικτυακό Εκφοβισμό» / “Say NO to Bullying and Cyberbullying”, για τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια σχολεία όλης της χώρας.

 • Είσαι μαθητής από Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου, σε σχολείο στην Ελλάδα;
 • Σε ενδιαφέρει να αναδείξεις θέματα όπως η ισότητα και η αποδοχή του διαφορετικού;
 • Πιστεύεις στις αξίες και τα ιδανικά του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας;
 • Είσαι λάτρης της τεχνολογίας και των νέων μέσων;

Εάν ναι, τότε μπορείς να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό και να αποκτήσεις μια συναρπαστική εμπειρία!

Πώς συμμετέχω στο διαγωνισμό;

Μπορείς να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό είτε ατομικά είτε ομαδικά. Η διαδικασία για τη συµµετοχή σου είναι απλή και περιλαµβάνει κάποια βασικά βήµατα που πρέπει να κάνεις σε συνεργασία µε τον δάσκαλο/καθηγητή σου:

Για την ομαδική συμμετοχή:

 1. Σχηµάτισε µια οµάδα δύο έως πέντε ατόµων.
 2. Δηµιούργησε ένα βίντεο διάρκειας τριών µε πέντε λεπτών, ή µια παρουσίαση PowerPoint, δίνοντας το δικό σου µήνυµα κατά του σχολικού ή/και του διαδικτυακού εκφοβισµού και υπέρ της ισότητας ευκαιριών µε ευρηµατικό και κατανοητό τρόπο.
 3. Ανάρτησε το βίντεο ή την παρουσίαση της οµάδας σου στο Google Drive και αντίγραψε το link.
 4. Με την συνδροµή του δασκάλου σου, δήλωσε τη συμμετοχή σου στην ηλεκτρονική φόρμα  και επικόλλησε το link του βίντεο ή του PowerPoint σου στο αντίστοιχο πεδίο.

Για την ατομική συμμετοχή:

 1. Δημιούργησε μια ζωγραφιά κατά του εκφοβισμού ή/και του διαδικτυακού εκφοβισµού και υπέρ της ισότητας ευκαιριών.
 2. Aνέβασε την εικαστική δημιουργία σου σε μορφή pdf ή jpeg στο Google Drive και αντίγραψε το link.
 3. Με την συνδροµή του δασκάλου σου, δήλωσε τη συμμετοχή σου στην ηλεκτρονική φόρμα  και επικόλλησε το link του pdf ή του jpeg σου στο αντίστοιχο πεδίο.

Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής: Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Κριτική επιτροπή

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους:

 • Βαγγέλη Κραββαρίτη, British Council
 • Ντόρα Πάλλη, Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας
 • Βούλα Κοζομπόλη, Ολυμπιονίκης
 • Σοφία Παπαδημητρίου, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ποια είναι τα βραβεία;

 • Το κάθε µέλος των τριών πρώτων νικητήριων οµάδων και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της οµάδας θα κερδίσει δώρα και αναµνηστικά.
 • Οι τρείς νικητές της κατηγορίας «εικαστική δημιουργία» θα κερδίσουν δώρα και αναµνηστικά.
 • Όλες οι μαθήτριες και οι μαθητές που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισμό θα λάβουν ηλεκτρονικά δίπλωμα συμμετοχής.

Στόχος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός έχει στόχο να αναδείξει τα ιδανικά και τις αξίες του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, και πώς αυτές βοηθούν στην επίλυση διαφορών και γενικότερα στην ανάπτυξη μιας φιλειρηνικής κουλτούρας. Επιπλέον, έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες παρουσίασης των ιδεών τους.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση