Αρχική » Οπτικοακουστική παιδεία » Οι εκπαιδευτικοί λένε ΝΑΙ στην Παιδεία στα Μέσα στο Σχολείο

Αρχείο

Σαν σήμερα

7/10/1825: Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Οι εκπαιδευτικοί λένε ΝΑΙ στην Παιδεία στα Μέσα στο Σχολείο

“Οι εκπαιδευτικοί λένε ΝΑΙ στην Παιδεία στα Μέσα στο Σχολείο”
Τα πρώτα αποτελέσματα της εθνικής έρευνας του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων

Τo διαδίκτυο, οι ΗΥ και οι ψηφιακές συσκευές παίρνουν τη σκυτάλη από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση και ο Τύπος, και κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των δασκάλων για τη διδασκαλία των ΜΜΕ στη τάξη. Η τάση αυτή αναδεικνύεται ξεκάθαρα από τα πρώτα στοιχεία της εθνικής έρευνας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την Παιδεία στα Μέσα, το συντονισμό και την επεξεργασία των στοιχείων υλοποίησε το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων.

Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της εισαγωγής μιας διδακτικής ενότητας για την Παιδεία στα Μέσα στην ατζέντα των μαθημάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%.
Η έρευνα αποτελεί την πρώτη, εθνική καταγραφή για την Παιδεία στα Μέσα (media literacy) στην τυπική εκπαίδευση, με στόχο την αποκρυπτογράφηση της στάσης, της γνώσης και της προσωπικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται με τη σειρά τους να διαπαιδαγωγήσουν τους ανήλικους χρήστες των ΜΜΕ.

Χρήση των ΜΜΕ από το σπίτι
Η πρωτιά του διαδικτύου και των Η/Υ καταγράφεται ως προς την πρόσβαση (19,45%) και την χρήση (59,26%) στα μέσα επικοινωνίας από το σπίτι με 49,38% των εκπαιδευτικών να δηλώνουν ότι έχουν άριστες δεξιότητες χρήσης. Ιδιαίτερη προτίμηση συγκεντρώνει και ο Τύπος που έρχεται δεύτερος στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών (35,80%) αλλά και ο κινηματογράφος τρίτος με ποσοστό 28,40%. H τηλεόραση, αν και τυγχάνει ευρείας πρόσβασης, έρχεται τέταρτη στις προτιμήσεις των δασκάλων με ποσοστό 24,69%.

Χρήση των ΜΜΕ στο σχολείο
Οι H/Υ και τα Κλειστά Εκπαιδευτικά Δίκτυα είναι στην κορυφή των προτιμήσεων (80%) και στο σχολείο, με το 48,15% να δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί (μαζί με τον κινηματογράφο) 2 με 3 φορές την εβδομάδα και το 39,51% σε καθημερινή βάση, συναντώντας τη θετική ανταπόκριση των μαθητών που συμμετέχουν ενεργά (60,49%).

Εκπαίδευση στα ΜΜΕ
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρούν πολύ σημαντική τη διδασκαλία της Παιδείας στα Μέσα στο σχολείο (76,54%), στα οποία αναφέρονται είτε διαθεματικά μέσω άλλων διδακτικών αντικειμένων (41,98%) είτε αυθόρμητα, μέσω συζήτησης (25,93%). Ταυτόχρονα, το 92,59% δηλώνει πως θα ήθελε περισσότερο υλικό, κατάλληλα διαμορφωμένο (ανά μέσο και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης), με επιστημονικά ελεγμένα κριτήρια για τη διδασκαλία της Παιδείας στα Μέσα στην τάξη.

H ταυτότητα της έρευνας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα 15 Φεβρουαρίου – 15 Μαΐου 2011 μέσω των εγγεγραμμένων χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του εκπαιδευτικού κλειστού δικτύου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Στην έρευνα έλαβαν μέρος ανώνυμα νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές σχολείων και προϊστάμενοι από τα δημόσια σχολεία της χώρας (98,77%).

Πηγές άντλησης  εκπαιδευτικού υλικού

Αξίζει να τονιστεί ότι στις πηγές αναφοράς πρώτη έρχεται η προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο μέσα από την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία  (23,74%).  Ακολουθούν οι πηγές από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (14,24%), τον εντεταλμένο φορέα του Υπ. Παιδείας για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία και η πρόσβαση σε σχολικές βιβλιοθήκες (13,06%). Μικρά αλλά μετρήσιμα ποσοστά συγκεντρώνουν οπτικοακουστικά αρχεία και φορείς όπως η Εκπαιδευτική Τηλεόραση και το Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ,  τονίζοντας ότι χρήζουν περισσότερης προβολής,  εκπαιδευτικής αξιοποίησης και εμπλουτισμού του περιεχομένου τους.  Αλλά και το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων αναφέρεται ως φορέας παροχής ελεύθερου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο επίσης,  χρήζει εμπλουτισμού και περαιτέρω αξιοποίησης.  Παράλληλα, δεν λείπει και η αναφορά σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, όπως το Εθνικό ∆ίκτυο Αγωγής Τηλεόρασης, που διοργανώνει η ∆ιεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν.  Σερρών καθώς και η ανάγκη διαδικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στη διεθνή σκηνή,  μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες ΜΚΟ.

Για τη Σύνοψη των Συμπερασμάτων της έρευνας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΟΜ, www.iom.gr.


Σχολιάστε

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων