Πρωτεΐνες

Τρίτη, Ιανουάριος 9th, 2018

Δομή πρωτεϊνών Η δομή των πρωτεϊνών καθορίζει τη λειτουργία τους και εξαρτάται από τ’αμινοξέα τους. Η ελικοειδής και η πτυχωτή δομή είναι οι συνηθέστερες υποδομές που σταθεροποιούν τη στερεοδιάταξη των πρωτεϊνών. Υπάρχουν τέσσερα (4) επίπεδα οργάνωσης της δομής πρωτεϊνών. Δομή-πρωτεϊνών.doc