Αρχεία για την 'Βιολογία' Κατηγορία

Βιοασφάλεια

Παρασκευή, Ιανουάριος 19th, 2018

Η βιοασφάλεια αφορά στην προστασία από πιθανούς κινδύνους από τη χρήση βιολογικών παραγόντων (βιοπαραγόντων) όπως βιοτοξικές απόβλητες ουσίες, παθογόνοι μικροοργανισμοί, αλλά και γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί με τη χρήση επιστημονικών γνώσεων, κανόνων ασφαλείας και δεοντολογίας καθώς και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Πρωτεΐνες

Τρίτη, Ιανουάριος 9th, 2018

Δομή πρωτεϊνών Η δομή των πρωτεϊνών καθορίζει τη λειτουργία τους και εξαρτάται από τ’αμινοξέα τους. Η ελικοειδής και η πτυχωτή δομή είναι οι συνηθέστερες υποδομές που σταθεροποιούν τη στερεοδιάταξη των πρωτεϊνών. Υπάρχουν τέσσερα (4) επίπεδα οργάνωσης της δομής πρωτεϊνών. Δομή-πρωτεϊνών.doc