Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ιδρύθηκε στις 8 Αυγούστου 1950. Κύρια αποστολή ήταν η παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα με τη φθηνότερη δυνατή τιμή μέσα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Μετά από λίγα χρόνια η επιχείρηση απέκτησε το αποκλειστικό δικαίωμα για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε

 » Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής τομέας – Συνέντευξη

Η στήριξη του πρωτογενή τομέα εν μέσω διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών απαιτεί αλλαγή πορείας και στρατηγικό σχεδιασμό ανά περιφέρεια και προϊόν, παράλληλα με τη δράση των ιδίων των παραγωγικών φορέων επισημαίνει μιλώντας στο Ράδιο 9,84 ο καθηγητής φυσιολογίας ζωικών οργανισμών – τοξικολογίας Δημήτρης Κουρέτας. Χαρακτηρίζει καταστροφή την αποδοχή της συμφωνίας ceta και στη συνέχεια της ΤΤΙΡ

 » Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικά θερμοκήπια στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Πρωτότυπα Γεωθερμικά Θερμοκήπια έχουν δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Adapt Agricultural Production to climate change and limited water supply» με ακρωνύμιο «Adapt2Change», το οποίο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της ζήτησης νερού και ενέργειας για τη γεωργία, τη μείωση της ρύπανσης από

 » Διαβάστε περισσότερα