Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Γυμνάσιο Νέας Τρίγλιας http://gym-n-trigl.chal.sch.gr/autosch/joomla15/

Ο Δικτυακός τόπος του Γυμνασίου Νέας Τρίγλιας (βλ. επίσης και το blog https://blogs.sch.gr/gymntrig/ ) περιλαμβάνει υλικό από δράσεις των μαθητών, προτεινόμενες δραστηριότητες από τους εκπαιδευτικούς, ανακοινώσεις, κλπ.

 

μικρό-κοσμος http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm

Ο δικτυακός τόπος «μικρό-κοσμος» αφορά στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της επιστημονικής / εκπαιδευτικής ομάδας του καθηγητή Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη και των Συνεργατών του, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου / Τομέα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί δε υποστηρικτικά του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και παιδευτικού ρόλου του Εργαστηρίου.

Ειδικότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές του Γυμνασίου παρουσιάζουν οι παρακάτω ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου:

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ http://www.polkarag.gr/

Ο δικτυακός τόπος «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» έχει δημιουργηθεί από τον Σχολικό Σύμβουλο Χαλκιδικής, κ. Πολυχρόνη Καραγκιοζίδη, και περιλαμβάνει ενδιαφέρον υλικό (π.χ. ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια) για τη Φυσική Γυμνασίου και Λυκείου.

 

Προσομοιώσεις Φυσικής http://users.sch.gr/lefgeo/autosch/joomla15/

 

Ο δικτυακός τόπος «Προσομοιώσεις Φυσικής» έχει δημιουργηθεί από τον Γεωλόγο κ. Λευτέρη Παπαδόπουλο και περιλαμβάνει applets και υλικό σημειώσεων  χρήσιμα για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Είναι ενδιαφέρον πως ό,τι βλέπετε (κινήσεις γραφικά κτλ) είναι αποτέλεσμα κώδικα και μόνο, βασισμένο σε μαθηματικά και φυσική.

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Συνεργασίας Σχολείων

Στόχος του προγράμματος Επικοινωνίας και Συνεργασίας Σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  είναι η καινοτόμος εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, κύρια εργαλεία θεωρούνται την υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών μεθόδων και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, το Γυμνάσιο Νέας Τρίγλιας με το συντονισμό του καθηγητή Δημήτρη Αθανασιάδη (ΠΕ 04.01) συνεργάστηκε με το Γενικό Λύκειο του Κολεγίου Ψυχικού.

Η επικοινωνία των δύο σχολείων πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική επαφή των καθηγητών αντίστοιχων ειδικοτήτων και μέσω της δημιουργίας χώρου στο CMS ειδικά για το Γυμνάσιο Νέας Τρίγλιας.

Μαθητές από το Γυμνάσιο Νέας Τρίγλιας πραγματοποίησαν πειράματα και ανακοίνωσαν τις μετρήσεις τους μέσω της παραπάνω πλατφόρμας στους μαθητές του Γενικού Λυκείου Κολεγίου Ψυχικού και αντίστροφα.

Η Φυσική στην Α’ Γυμνασίου

Η εργασία ήταν προφορική ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του ιδίου συνεδρίου (Ρέθυμνο 2018).

Τίτλος: Η Φυσική στην Α’ Γυμνασίου – Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και στις πειραματικές δεξιότητες των μαθητών

Περίληψη

Η διεθνής βιβλιογραφία διαχρονικά στηρίζει την παρουσία του πειράματος στο μάθημα της Φυσικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ειδικότερα στη δευτεροβάθμια. Το βιβλίο της Φυσικής της Α’ Γυμνασίου τόσο με τη μεθοδολογική του προσέγγιση όσο και με τις οδηγίες που περιλαμβάνει για την εκτέλεση των πειραμάτων, αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο σε αυτή την κατεύθυνση. Ο «εχθρός» του είναι ο διδακτικός χρόνος! Η πρότασή μας αφορά στην επιλογή αντιπροσωπευτικών ενοτήτων από το συγκεκριμένο βιβλίο και στην υλοποίησή τους στο εργαστήριο με πλήρη εφαρμογή της μεθόδου που υποστηρίζει το βιβλίο και έμφαση στην απόκτηση πειραματικών δεξιοτήτων από τους μαθητές.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Αθανασιάδης

Τόπος και Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 1970

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
 • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • First Certificate in English από το University of Cambridge
 • Πιστοποιητικό Β’ Επιπέδου για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Διδακτική Πράξη
 • Πιστοποιητικό Α’ Επιπέδου για τις Δεξιότητες και Γνώσεις στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Επαγγελματική Εμπειρία:

1998-2005: Υπεύθυνος σπουδών φροντιστηρίου  Φυσικών Επιστημών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

2005-2007: Υπεύθυνος Εργαστηριακών Ασκήσεων στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Π.Τ.Δ.Ε. του  Ε.Κ.Π.Α.

2005-2007: Υπεύθυνος πειραματικών δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο,

2007 – σήμερα: Εκπαιδευτικός Φυσικής (ΠΕ 04.01) σε δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια.

Ερευνητική Δραστηριότητα:

 • Παρακολούθηση και Προφορικές Ανακοινώσεις σε πανελλήνια συνέδρια Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες. Ενδεικτικά:
  • Δέσποινα Ιμβριώτη, Δημήτριος Αθανασιάδης, Η Φυσική στην Α’ Γυμνασίου – Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και στις πειραματικές δεξιότητες των μαθητών, Στο Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο 2018
 • Συντονισμός ομάδας μαθητών του Γυμνασίου Νέας Τρίγλιας για τη συμμετοχή του σχολείου στο Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Συνεργασίας Σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (2018) .
 • Έπαινος από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Χαλκιδικής για την καθοδήγηση μαθητών Γυμνασίου στη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δράση «Η μαγεία των Φυσικών Επιστημών μέσα από τα πειράματα των μαθητών» (Πολύγυρος, Μάιος 2018)
 • Μέλος στην οργανωτική επιτροπή της επιστημονικής ημερίδας «Η υγεία στην εκπαίδευση: Χρόνια νοσήματα και οξείες καταστάσεις στο χώρο του σχολείου» (ΕΠΟΚΑΜ Αγ. Μάμαντος, 2010)
 • Συμμετοχή στο διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «Σύγχρονες Παιδαγωγικές και Διδακτικές Μέθοδοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Graz, Αυστρία, 2007)