Εκπαιδευτικό Υλικό

Η αρχική δημοσίευση του υλικού που ακολουθεί, έγινε στις 1-2-2010. Οποιαδήποτε προσθήκη ή αλλαγή θα επισημαίνεται με την ετικέτα <ΝΕΟ> και την ημερομηνία δημοσίευσης.

ΤΑΞΗ Α’

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κεφάλαιο1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Κεφάλαιο2: Το Υλικό του Υπολογιστή
Κεφάλαιο 3: Εργονομία
Κεφάλαιο 5: Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή
Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας
Κεφάλαια 7,8: Προστασία Λογισμικού – Πειρατεία Λογισμικού
Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική
Κεφάλαιο 11: Γνωριμία με το Διαδίκτυο
Κεφάλαιο 12: Παγκόσμιος Ιστός – Υπερκείμενο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληκτρολόγιο – Κανόνες Πληκτρολόγησης <ΝΕΟ 25-5-2010>
Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική (Εργαστήριο 1)
Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική (Εργαστήριο 2)
Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική (Εργαστήριο 3)
Κεφάλαιο 10: Επεξεργασία Κειμένου (Εργαστήριο 1)
Κεφάλαιο 10: Επεξεργασία Κειμένου (Εργαστήριο 3)
Κεφάλαιο 12: Παγκόσμιος Ιστός (Εργαστήριο) <ΝΕΟ 21-5-2010>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Σημειώσεις για το OpenOffice.Writer

ΤΑΞΗ Β’

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κεφάλαιο1: Ψηφιακός Κόσμος
Κεφάλαιο 2: Το Εσωτερικό του Υπολογιστή
Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα (Φυλλάδιο 1) <ΝΕΟ 21-5-2010>
Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα (Φυλλάδιο 2)
Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών (Φυλλάδιο 1)
Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών (Φυλλάδιο 2)
Κεφάλαιο 5: Αρχεία – Φάκελοι (Φυλλάδιο 1)
Κεφάλαιο 5: Αρχεία – Φάκελοι (Φυλλάδιο 2)
Κεφάλαιο 8: Υπολογιστικά Φύλλα (Φυλλάδιο 1)
Κεφάλαιο 8: Υπολογιστικά Φύλλα (Φυλλάδιο 2)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κεφάλαιο 5: Αρχεία – Φάκελοι (Εργαστήριο)
Κεφάλαιο 6: Η “Βοήθεια στον Υπολογιστή” (Εργαστήριο)
Κεφάλαιο 8: Υπολογιστικά Φύλλα (Εργαστήριο 1) <ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 21-5-2010>
Κεφάλαιο 8: Υπολογιστικά Φύλλα (Εργαστήριο 2) <ΝΕΟ 21-5-2010>
Κεφάλαιο 8: Υπολογιστικά Φύλλα (Εργαστήριο 3) <ΝΕΟ 21-5-2010>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Σημειώσεις για το OpenOffice.Calc

ΤΑΞΗ Γ’

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κεφάλαιο1: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό
Κεφάλαιο2 : Προγραμματισμός (Βασικές Εντολές)
Κεφάλαιο2: Προγραμματισμός (Επανάληψη – Διαδικασίες)
Κεφάλαιο 2: Προγραμματισμός (Υπερδιαδικασίες)
Κεφάλαιο2: Προγραμματισμός (Εντολές Εισόδου Εξόδου – Πράξεις)
Κεφάλαιο 2: Προγραμματισμός (Μεταβλητές – Εντολή Κάνε)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στου Αλγορίθμους (Εργαστήριο 1)
Κεφάλαιο 2: Προγραμματισμός (Εργαστήριο 2: Επανάληψη – Διαδικασίες)
Κεφάλαιο 2: Προγραμματισμός (Εργαστήριο 3: Υπερδιαδικασίες)
Κεφάλαιο 2: Προγραμματισμός (Εργαστήριο 4: Δείξε – Πράξεις)
Κεφάλαιο 2: Προγραμματισμός (Εργαστήριο 5: Μεταβλητές – Κάνε)
Κεφάλαιο 2: Προγραμματισμός (Εργαστήριο 6: Παραμετρικές Διαδικασίες)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ LOGO

Γραφικό Αλφάβητο
Σκακιέρα
Graffiti
Λαβύρινθος
Κανονικά Πολύγωνα
Πυραμίδα
Rally Χελώνα
Χωριό

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής Πληροφορικής στο 2ο Γυμνάσιο Ευόσμου


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση