Θρανίου Τόπος

Η γνώση είναι δύναμη, όπως και η αγάπη. Αγαπάμε το σχολείο μας, αγαπάμε την παιδεία μας, αγαπάμε τα παιδιά μας!

Οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας – εκπαιδευτικό μ-σενάριο

Μαΐ 201826

Στο 6ο κεφάλαιο των Φυσικών της Στ΄ «Οικοσυστήματα» βρίσκουμε εν γένει χρήσιμο διαδραστικό υλικό, που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- και το χάρτη των εθνικών δρυμών της Ελλάδας (είτε από το βιβλίο μαθητή είτε μέσω του Φωτόδεντρου). Το συγκεκριμένο μ-σενάριο αποτελεί δραστηριότητα επέκτασης της παραγράφου για τους Εθνικούς Δρυμούς και αντλεί στοιχεία από ποικίλες άλλες γνωστικές περιοχές και γνωστικά αντικείμενα, με σκοπό να διευρύνει όχι μόνο τη γνώση αλλά και την αντίληψη των παιδιών πάνω σε θέματα περιβάλλοντος.

Η προσέγγιση είναι μαθητοκεντρική και οι πρακτικές που προτείνονται στηρίζονται στις αρχές της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Η φύση του αντικειμένου -αλλά και η ευχρηστία του ψηφιακού υλικού- είναι τέτοια που απαιτεί ελάχιστη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει κυρίως ενθαρρυντικό, υποστηρικτικό και διευκολυντικό ρόλο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανοίξτε το σχετικό αρχείο (S7_m_senario_dalli_maria  ), όπως επίσης και το συνοδευτικό φύλλο εργασίας (Worksheet)

Καλή περιήγηση!

 

 

Αφήστε μια απάντησηTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων