Οργανώνω τη μελέτη μου: Τετάρτη 14/4

Εργασία Μαθηματικών: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Μαθηματικά Ε1 | Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ.7, ασκήσεις 1,2 (sch.gr)

 

Εργασίες Γλώσσας:

 

Οι υποθετικοί λόγοι που δημιουργήσαμε σε έγγραφο κοινής χρήσης: https://docs.google.com/document/d/1JM1Bl8x6XMzXQkF4JrfMFvvtqONCxUcY1CO_vDwmMoI/edit?usp=sharing

 

Η δημοσκόπησή μας:

Συναισθήματα: