Οργανώνω τη μελέτη μου: Τρίτη 6/4

Εργασία Μαθηματικών: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Μαθηματικά Ε1 | Διαιρέσεις με πηλίκο δεκαδικό αριθμό (Δ) (sch.gr)

 

Εργασία Ιστορίας: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Ιστορία Ε1 | Εργασίες 2 και 3, Τ.Ε. Ιστορίας, σελ.29 (sch.gr)

 

Σχεδιάγραμμα Ιστορίας:

Συναισθήματα: