Οργανώνω τη μελέτη μου: Δευτέρα 5/4

Εργασία Γλώσσας: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Γλώσσα Ε1 | Ορθογραφία Δευτέρας 5/4/2021 (sch.gr)

 

Εργασία Μαθηματικών: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Μαθηματικά Ε1 | Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ.68, πρόβλημα 2 (sch.gr)

 

Εργασία Φυσικής: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Φυσική Ε1 | Εργασίες 1, 2 και 3, Τ.Ε. Φυσικής, σελ. 92 (sch.gr)

 

Συναισθήματα: